Lokale nyheder

Ligeværdig og bæredygtig færdsel overalt i Aalborg Kommune
Udgivet 24-2-2021 af Enhedslisten Aalborg
Enhedslisten er et grønt parti, der arbejder for miljørigtige løsninger og et rødt parti, der bekæmper ulighed i samfundet – også når det gælder måderne vi bevæger os på i det offentlige rum. Gennem årtier har privatbilisme været den største vinder... læs mere ❯
Enhedslisten: Drop de nationale tests i Fredericia i år!
Udgivet 22-2-2021 af Enhedslisten Fredericia
De nationale tests blev i 2019 evalueret, og konklusionen var bl.a., at målingerne ikke kunne bruges på elevniveau, og at der derfor i stedet skulle udvikles et helt nyt bedømmelsessystem som erstatning. - Eftersom der endnu ikke er en ny model på... læs mere ❯
Region Syddanmarks råstofplan i høring
Udgivet 22-2-2021 af Enhedslisten Region Syddanmark
Vibeke Syppli Enrum, regionsrådsmedlem for Enhedslisten, fortæller kort om Region Syddanmarks råstofplan, der er kommet i høring og endelig indeholder hensyn til klimaet. https://www.youtube.com/watch?v=k19eTY29zQM   For at give borgerne lejlighed til at komme med kommentarer og stille spørgsmål til råstofplanen til politikere og... læs mere ❯
Stor interesse for Sygehus Nord-grunde fremtidige anvendelse
Udgivet 21-2-2021 af Enhedslisten Aalborg
Med 40 deltagere viste Enhedslistens offentlige Zoom møde (18.02.21), at der er stor interesse hos borgerne for at få indflydelse på, hvordan Sygehus Nord-grunden skal anvendes i fremtiden. Mødet viste også, at der er stor interesse for at sikre, at... læs mere ❯
Fritagelse for nationale tests
Udgivet 20-2-2021 af Enhedslisten Thy-Mors
Enhedslisten i Thy stiller hermed følgende forslag til behandling på kommunalbestyrelsesmødet tirsdag den 23. februar 2021: Borgmesteren og formanden for Børne- og Familieudvalget i Thisted Kommune ansøger hurtigst muligt Undervisningsministeriet om at blive fritaget for at udføre nationale tests på... læs mere ❯
Fritag børn i for faglige test i folkeskolen når skolerne åbner
Udgivet 20-2-2021 af Enhedslisten Svendborg
Enhedslisten mener det vil være en forkert prioritering at bruge tid på test i dansk og matematik, når alle børn er tilbage på skolerne og foreslår at kommunen søger fritagelse. Stina Sølvberg Thomsen fra Enhedslistens byrådsgruppe siger Der skal ikke herske... læs mere ❯
Sikkerhed, Cittaslow og sund fornuft
Udgivet 19-2-2021 af Enhedslisten Svendborg
Jeg synes, at der er flere hensyn at tage, når vi skal sikre, at man kan læse kommunens skilte med vejnavne. Det skal naturligvis vægtes, om det har væsentlig betydning for trafiksikkerheden. Der en en del skilte, som er placeret... læs mere ❯
Glædeligt med flertal for pårørende-råd på bosteder
Udgivet 18-2-2021 af Enhedslisten Århus
Lone Norlander Smith
Et stort og længe næret ønske, fra pårørende ved de sociale bosteder, kan nu blive opfyldt. Et flertal i byrådet, hvor Enhedslisten er med, foreslår nemlig, at der oprettes bruger- og pårørende-råd ved de sociale bosteder. Forslaget stilles på det... læs mere ❯
Pylonen skal være 12 meter høj og 3 meter bred
Udgivet 18-2-2021 af Enhedslisten Gribskov
Michael Hemming Nielsen: Så kom jeg i avisen. Og et lille tip. Pylonen skal være 12 meter høj og 3 meter bred. det må betyde at bilen på billedet er 4 meter bred og 3,5 meter høj. Eller er det et misvisende bilag vi som... læs mere ❯
Enhedslisten inviterer til dialog om Sygehus Nord-grunden på Zoom den 18. februar
Udgivet 17-2-2021 af Enhedslisten Aalborg
Med lukningen af Sygehus Nord åbnes der en enestående mulighed for at sikre byudvikling i Aalborg, hvor der skabes gode vilkår for mennesker, grønne områder, bynatur og boliger til priser, som kan betales. Denne mulighed skal udnyttes – og det... læs mere ❯