Lokale nyheder

Der er skal være et sikkerhedsnet for skolerne
Udgivet 30-4-2014 af Enhedslisten Svendborg
Byrådsmøde 29. april 2014Byrådet behandlede en ny tildelingsmodel, som tilgodeser de skoler som har en lav klassekvotient og derfor er blevet ramt hårdt af tildelingsmodellen hidtil. Her er Enhedslisten med på, at der skal være et sikkerhedsnet.af Susanne Gustenhoff, byrådsmedlem... læs mere ❯
Folkeskolereformen, Pisa og læring.
Udgivet 30-4-2014 af Enhedslisten Svendborg
Byrådsmødet d. 29.04.2014Byrådsmødet præget af Børn & Unge-udvalgspunkter som skulle behandles. En del handlede om folkeskolens ressourcetildeling, vision for folkeskole efter endt høring og vision for læring og dannelse for 0-18 års området.Af Gonzalo Carillo, byrådsmedlem for Enhedslisten SvendborgVisionen i... læs mere ❯
Hvor tages beslutningerne?
Udgivet 29-4-2014 af Enhedslisten Silkeborg
Det virker ikke som om, det er i byrådet ...      Jørgen Madsen                      Lene Fruelund Der har været byrådsmøde i Silkeborg – et meget kort et af slagsen. Et af de byrådsmøder, der kan få en til at spekulere over, hvor... læs mere ❯
Glem ikke Nordskovvejen
Udgivet 27-4-2014 af Enhedslisten Silkeborg
Læserbrev af Mikael Hasle Silkeborg Kommune er blevet nomineret til Nordisk Råds natur- og miljøpris for arbejdet med såkaldte stilleområder – de fem områder udgør en femtedel af kommunens areal. Det er flot arbejde, men det må ikke skygge for den kendsgerning,... læs mere ❯
Praktik
Udgivet 10-4-2014 af Enhedslisten Silkeborg
De ansatte knokler Af Lene Fruelund, byrådsmedlem For at kvalificere mig til mit arbejde som medlem af ældre- og handicapudvalget i Silkeborg, har jeg i dag afsluttet en 'praktikperiode', hvor jeg over de sidste knap to måneder har været med på en... læs mere ❯
Affald skal omdannes til biogas
Udgivet 9-4-2014 af Enhedslisten Silkeborg
Det er fornuftigt, at Silkeborg Kommune har stillet behandlingen af biogasanlægget i Thorning i bero. Af Jørgen Madsen, byrådsmedlem Det er fornuftigt, at Silkeborg Kommune har stillet behandlingen af biogasanlægget i Thorning i bero. I Enhedslisten er vi tilfredse med, at Økonomiudvalget... læs mere ❯
Går Enhedslisten ind for at lukke Vangen?
Udgivet 9-4-2014 af Enhedslisten Silkeborg
Tja, sådan endte det. Men var det også sådan, vi gerne ville have, at det skulle være? af Jørgen Madsen, medlem af Børne- og Ungeudvalget Børne- og Ungeudvalget skulle på sit møde den 1. april tage stilling til, at der samlet er... læs mere ❯
Enhedslisten vil have bedre sagsbehandling for langtidssyge
Udgivet 8-4-2014 af Enhedslisten Svendborg
Pressemeddelelse fra Enhedslisten Svendborg 08-04-2014Enhedslisten Svendborg har taget en lang række initiativer, der skal bidrage til at forbedre og smidiggøre sagsbehandlingen af langtidssyge medborgere på jobcentret.I forlængelse heraf har Steven Legêne fra Enhedslisten rejst tre forslag til behandling i Erhvervs,... læs mere ❯
Den uendelige historie om prisen på en lounge
Udgivet 7-4-2014 af Enhedslisten Silkeborg
SIF A/S arbejder hårdt på at skrabe 20 mio. kr. sammen fra sponsorerne. Det er åbenbart ikke en let opgave. Af Jørgen Madsen, byrådsmedlem Det mindste byrådsflertallet kan gøre i den sammenhæng er da så at få regnet den rigtige pris ud... læs mere ❯
Enhedslisten rusker op i byrådet
Udgivet 7-4-2014 af Enhedslisten Silkeborg
Får Økonomi- og Erhvervsudvalget til at genbehandle en beslutning om udlicitere en del af kommunens rengøring Af Lene Fruelund, byrådsmedlem Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på et møde tidligt i marts, at en del af den kommunale rengøring af skoler, daginstitutioner, plejehjem mv.... læs mere ❯