Lokale nyheder

Kommunens medarbejdere skal belønnes for at bruge cyklen
Udgivet 22-6-2021 af Enhedslisten Svendborg
Enhedslisten foreslår på økonomiudvalgets møde tirsdag 22. juni, at kommunens medarbejdere skal have samme kørselsgodtgørelse uanset om de kører i egen bil eller kører på egen cykel inden for arbejdstiden. Målet er at flere skal springe på cyklen, hvis de... læs mere ❯
Enhedslisten klar med alle kandidater
Udgivet 21-6-2021 af Enhedslisten Roskilde
Foto: Enhedslistens spidskandidat til Folketinget i Sjællands Storkreds, Ibrahim Benli, deltog også i den lokale generalforsamling. Enhedslisten besluttede på sin generalforsamling 20. juni at opstille ikke mindre end 26 kandidater til kommunalvalget og håber på en fremgang, som kan sikre tre... læs mere ❯
Kommunen svigter mennesker med handicap: Levet liv bliver til ren overlevelse
Udgivet 21-6-2021 af Enhedslisten Århus
Aarhus En god by for alle
En del mennesker i Aarhus er grundet deres handicap livslangt afhængige af kommunens hjælp. Det gælder i særlig grad borgerne i kommunens bosteder  og plejeboliger. Men det gælder i større antal også mennesker i almindelige boliger men med betydelige handicap,... læs mere ❯
GRAVIDE OG FØDENDE
Udgivet 21-6-2021 af Enhedslisten Region Hovedstaden
I Enhedslisten har vi længe kæmpet for bedre forhold for gravide og fødende - og det gør vi stadigvæk. Nu er opgaveudvalget for gravide og fødende med regionsrådsmedlem, Annie Hagel, i spidsen kommet med anbefalinger på baggrund af samtaler med førstegangsfødende.... læs mere ❯
Letbane-stop ved Den Permanente bør genåbnes
Udgivet 18-6-2021 af Enhedslisten Århus
Letbanestop Den Permanente Grøn By
Enhedslisten foreslår Aarhus Byråd, at det eksisterende stoppested for Letbanen, ved Den Permanente Badeanstalt i Risskov, genåbnes. Den Permanente er et højt værdsat udflugtsmål for aarhusianerne, og genåbningen har ved en underskriftindsamling fået stor støtte, ligesom den bakkes op af... læs mere ❯
Enhedslisten Midtjylland støtter sygeplejerskerne
Udgivet 17-6-2021 af Enhedslisten Midtjylland
Forståelse for sygeplejerskernes nej Et klart flertal blandt sygeplejerskerne – 66,7% - har stemt nej til forslaget til ny overenskomst. Det er selvfølgelig ærgerligt, at det i en periode fører til strejker og mindre personale, men det nu engang de midler,... læs mere ❯
Støjplage fra soundbokse i parker skal begrænses
Udgivet 17-6-2021 af Enhedslisten Århus
Viggo Jonasen og Rådhuset
Enhedslisten foreslår, at Aarhus Byråd beslutter at begrænse støjen fra brug af soundbokse og tilsvarende musikkilder på kommunale arealer, såsom Botanisk Have, Mindeparken, Ingerslevs Boulevard m.fl. og om muligt private arealer, via et forbud. Dette bør indeholde, at der udarbejdes... læs mere ❯
Udtalelse fra Enhedslisten Midtjyllands repræsentantskab
Udgivet 16-6-2021 af Enhedslisten Midtjylland
Hvis der er nogle, som tror, at politikerne er i gavehumør, fordi det er valgår, så kan de godt tro om. Efter mere end et år med Corona, hvor der er bevilget flere hundrede mia. i Coronastøtte til virksomheder, mener... læs mere ❯
Vi vil have bierne og blomsterne tilbage - og rent vand i hanerne
Udgivet 16-6-2021 af Enhedslisten Næstved
Siden Enhedslisten fik gjort opmærksom på Næstved Kommunes kedelige førsteplads, som kommunen der bruger allermest ikke let nedbrydelige pesticider, ser jeg at der er startet en læserbrev debat. Søren Revsbæk ironiserer fx 1. juni i et læserbrev over om jeg vil have langtidsledige ud... læs mere ❯
Forslag til beslutning om Næstved Kommunes brug af sprøjtemidler
Udgivet 16-6-2021 af Enhedslisten Næstved
Til behandling på næste byrådsmøde. Enhedslisten foreslår, at Næstved Kommune indfører et forbud mod at sprøjte med sprøjtemidler med ikke-let nedbrydelige aktivstoffer (fx glyphosat) på offentlige arealer, fx flisebelagte fortovsarealer, brosten, veje og grusveje. Forbudet træder i kraft d. 1. januar 2022. Begrundelse: For at værne om... læs mere ❯