Lokale nyheder

Sæt struktur-ændringer i Børn og Unge på stand-by
Udgivet 11-10-2018 af Enhedslisten Århus Kommune
Protest-demonstration mod nedskæringer i Aarhus, 13.9..2018
En storm af bekymringer har rejst sig omkring den nye struktur på skole- daginstitutions- og klubområdet i Aarhus, vedtaget med byrådets budgetforlig. Forældre, ledere og personale advarer om, at nedskæringer og omstrukturering vil ramme kerneydelsen, altså tilbuddet til børn og... læs mere ❯
Læs hvorfor Enhedslisten alligevel stemmer for budgettet
Udgivet 10-10-2018 af Enhedslisten Silkeborg
For første gang i den tid Enhedslisten har haft plads i byrådet har vi stemt for kommunens budget ved 2. behandlingen i dag. Først afviste vi ellers at gå med i budgetforliget sammen med alle de øvrige partier, og derfor... læs mere ❯
Røgslør over at 400 kommunale stillinger skæres væk
Udgivet 10-10-2018 af Enhedslisten Århus Kommune
Protest imod kommunale nedskæringer i Aarhus, september 2018
Budgetforliget i Aarhus Byråd, som Enhedslisten ikke er med i, er af forligspartierne forsøgt solgt til aarhusianerne som en afværgelse af de værste konsekvenser af de foreslåede nedskæringer. Men ser man nøjere på forliget, så indeholder det, at op mod... læs mere ❯
Enhedslisten Hjørring fremlægger sit budgetforslag
Udgivet 9-10-2018 af Enhedslisten Hjørring
Væk med besparelserne i Plejeboligplanen, de socialpsykiatriske væresteder og Blå Kors, samt rammebesparelserne på dagtilbud, skoler og ældreområdet. Et løft til det foreningsbaserede kulturliv gennem en fjernelse af besparelsen og en samtidig årlig tilførsel på 750.000,- til at bevare... læs mere ❯
Sammenhængende patientforløb – ja tak
Udgivet 8-10-2018 af Enhedslisten Region Hovedstaden
Marianne Frederik, Enhedslisten, Regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden Statsministeren holdt sin åbningstale i Folketinget 2.oktober. Her omtalte han bl.a. et ønske om sammenhængende patientforløb: ”Hele vejen fra indlæggelse til opfølgning og genoptræning”. Jamen det tror jeg, alle ønsker, såvel politikere og borgere... læs mere ❯
Hvidvask, skatterestancer og kommunalt budget
Udgivet 6-10-2018 af Enhedslisten Silkeborg
Lidt om tal og proportioner På onsdag samles byrådet for at vedtage budget 2019 for Silkeborg kommune. Det samlede budget er på ca. 5,5 mia. svarende til 0,36 % af det svimlende beløb, som Danske Bank har hvidvasket for i... læs mere ❯
Rødt og grønt alternativ til budgetforlig i Aalborg
Udgivet 5-10-2018 af Enhedslisten Aalborg
Enhedslisten har stillet en række forslag til Aalborg Kommunes budget, som fjerner besparelser på ældreområdet og giver klare forbedringer for udsatte borgere - særligt børnene. Vi har også fundet penge til at fjerne besparelser på skoleområdet, indføre modersmålundervisning, forbedre... læs mere ❯
Ja til boligø - nej til havnetunnel
Enhedslisten ser positivt på planer om en ny boligø, der skal bidrage til stormflodsikring af København. Men havnetunnellen skal pilles ud. En ny boligø mellem Nordhavn og Refshaleøen kan bidrage til stormflodssikringen af København. Samtidig kan det blive mønstereksemplet på moderne byudvikling, hvis... læs mere ❯
Ja til boligø - nej til havnetunnel
Udgivet 5-10-2018 af Enhedslisten København
Enhedslisten ser positivt på planer om en ny boligø, der skal bidrage til stormflodsikring af København. Men havnetunnellen skal pilles ud. En ny boligø mellem Nordhavn og Refshaleøen kan bidrage til stormflodssikringen af København. Samtidig kan det blive mønstereksemplet på moderne byudvikling, hvis... læs mere ❯
Udtalelse fra medlemsmøde i Enhedslisten Odense
Udgivet 4-10-2018 af Enhedslisten Odense
Denne vedtagelse er led i vores kamp for en rødere og grønnere by og danner grundlag for vores fremadrettede arbejde i Enhedslisten Odense i forbindelse med Vollsmoseaftalen. Udtalelse fra medlemsmøde i Enhedslisten Odense om Vollsmoseaftalen Enhedslisten Odense har på sit medlemsmøde 30.09.18... læs mere ❯