Lokale nyheder

Kulturen og kunsten – vi længtes efter den – Lad os give den større vinger.
Udgivet 30-8-2021 af Enhedslisten Aalborg
Vi skal sikre et mangfoldigt kulturliv. Et mangfoldigt kulturliv er med til at skabe et mangfoldigt byliv. Det er vigtigt, at Aalborgs kulturliv er for alle de mennesker, som bor i kommunen og at der bliver sikret lige adgang til kulturtilbud,... læs mere ❯
Vi mangler åbenhed, ordentlighed og respekt
Udgivet 30-8-2021 af Enhedslisten Fredericia
Læserbrev af Jan Filbært, byrådskandidat og bestyrelsesmedlem Tavshedspligt og aktindsigt. Disse to ord har været brugt et utal af gange gennem det sidste 1,5 år i Fredericia kommune. Borgmestersagen og nu ADP-sagen skriger på åbenhed, men næsten alle i byrådet har lystigt... læs mere ❯
Social, miljø- og klimamæssig bæredygtig boligpolitik
Udgivet 30-8-2021 af Enhedslisten Aalborg
Udgangspunktet for Aalborg Kommunes boligpolitik bør for det første være at sikre gode boliger, som kan betales af en almindelig indtægt og have fokus på, at der også er boliger til mennesker med lave indkomster.  For de tandet skal boligerne... læs mere ❯
Delprogram: Klima og miljø
Udgivet 29-8-2021 af Enhedslisten Aalborg
Klima og miljø Det økologiske råderum skal sikres. Det betyder, at der ikke må bruges flere ressourcer, end der samtidig genskabes. Ressourcerne skal, så vidt muligt, indgå i lukkede kredsløb, hvor de genbruges og Ikke går til spilde. Vi må ikke... læs mere ❯
0-6-årige børns udvikling og trivsel skal sikres
Udgivet 29-8-2021 af Enhedslisten Aalborg
Det er vigtigt, at familier oplever, at de kan få den støtte, de har brug for allerede fra graviditetens start. Derfor skal alle kommende forældre tilbydes forældrekurser, som modsvarer deres behov. Sundhedsplejen skal sikres ressourcer, så den kan være mere... læs mere ❯
Tilbage til skudsmålsbogen
Udgivet 28-8-2021 af Enhedslisten Esbjerg
Læserbrev bragt i Jydske Vestkysten den 28. august 2021. Der er meget at være skuffet over ved den nuværende regering; manglende handlinger på klimaområdet, manglende løft i velfærden, ikke mindst på handicapområdet og senest indgrebet i sygeplejerskekonflikten. Som om det ikke er... læs mere ❯
Budgetpartier dropper sparekrav
Udgivet 27-8-2021 af Enhedslisten Roskilde
Anna Bondo Nielsen forklarer i denne video, hvorfor Økonomiudvalget derfor har set sig nødsaget til at annullere ansættelsesstoppet. læs mere ❯
Læserbrev (VSF) Mens vi venter på bedre tog til tiden - Flemming Gundersen
Udgivet 27-8-2021 af Enhedslisten Viborg
2021-09-12 stationslæserbrev: Ole Olssons kritik, d. 27.08, af forholdene på Viborg Station er helt berettiget. Han karakteriserer det ødelagte stationsmiljø som en straf mod togpassagerer: en vej der adskiller, omstændelig adgang til perronen, lukket ventesal og lukket billetsalg i stationsbygningen, mangelfuld... læs mere ❯
Ø og Y invitaterer til arrangement om vold i nære relationer
Udgivet 27-8-2021 af Enhedslisten Fredericia
Borgerligt Fællesskab og Enhedslisten i Fredericia inviterer den 4. september til samtale og debat om et svært men vigtigt emne; vold i nære relationer og om kommunens rolle i forebyggelses- og bekæmpelsesarbejdet. Når der er vold i familien, er kommunen ofte... læs mere ❯
Skab en Klima-Alliance i Aalborg Kommune
Udgivet 27-8-2021 af Enhedslisten Aalborg
Klimaforandringerne bliver tydeligere og tydeligere og kommer tættere og tættere på vores hverdag. FN’s sidste klimarapport understreger, hvor alvorlig situationen. Aalborg Kommunes arbejde med grundlaget for Aalborg Kommunes klimahandlingsplan har afsløret, at det bliver rigtig svært at nå målet om en... læs mere ❯