Lokale nyheder

Tænketanken Geohav modtog mandag Den Røde Ø-Pris
Udgivet 14-6-2021 af Enhedslisten Fredericia
En lille skare trodsede aftenens regnvejr og mødte op til overrækkelsen. Geohav modtog prisen for deres store arbejde for at beskytte Lillebælt mod yderligere forurening. Folkene bag Geohav har lagt en uoverskuelig mængde timer på at dokumentere problemerne med at udlede forurenet... læs mere ❯
Indsatsen mod forgiftning af drikkevandet skal fremskyndes
Udgivet 14-6-2021 af Enhedslisten Århus
Viggo Jonasen Rød by - Grøn by
Medens giften siver ned i vores drikkevand, skynder rådmanden sig langsomt. Det kan Enhedslisten i Aarhus konstatere. Vi har i henvendelser den 4. april 2021 og 4. maj 2021 stillet en række spørgsmål om indsatsen for beskyttelse af drikkevandet i... læs mere ❯
Enhedslisten Samsø stiller op til kommunevalget 2021
Udgivet 14-6-2021 af Enhedslisten Samsø
Pressemeddelelse om at vi stiller op kan læses i Samsø Posten, og ser sådan ud: Enhedslisten Samsø stiller op til kommunevalget 2021. Pressemeddelelse, lagt på af John Reshaur Enevoldsen Vi har 4 kandidater på vores liste. Hver kandidat bidrager med kompetencer der kan... læs mere ❯
Enhedslistens udspil om indsatser for social og trivselsmæssig genopretning efter corona
Udgivet 14-6-2021 af Enhedslisten København
Pige på mark
Corona-nedlukningerne har ramt børn og unge hårdt. Vurderingen fra forskere har været, at muligvis så mange som over 30 procent er i mistrivsel som følge af den seneste alt for langvarige nedlukning. Samtidig står eleverne fra 5 til 9. klassetrin... læs mere ❯
EL krævede borgermøde inden afhænding af Caroline Amalielund
Udgivet 14-6-2021 af Enhedslisten Svendborg
Læserbrev i Fyns Amts Avis 14/6 2021: Der blev, på social- og sundhedsudvalgsmøde den 6. juni, truffet afgørelse om afhænding af plejecenter Caroline Amalielund.   Stina Sølvberg Thomsen, Byrådsmedlem for Enhedslisten Kun Enhedslisten stemte imod med den begrundelse, at der ikke bør træffes... læs mere ❯
Forslag om at kontrollere om Intervare A/S overholder kontrakten med Herlev Kommune
Udgivet 11-6-2021 af Enhedslisten Herlev
På kommunalbestyrelsesmødet den 9. juni 2021 blev Enhedslistens forslag behandlet Fra kommunalbestyrelsesmødets dagsorden/referat af punkt 99: Punkt 99: Forslag fra Enhedslisten 00.22.02G01-7-21 Resume Enhedslisten (Ø) har sendt et forslag, som ønskes optaget på dagsordenen til mødet i kommunalbestyrelsen den 9. juni 2021. Sagsfremstilling Enhedslisten fremsætter forslag om at... læs mere ❯
Et socialt ansvarligt flertal må hjælpe bostederne
Udgivet 11-6-2021 af Enhedslisten Århus
Handicap Rådhus Rød By
Forhandlingerne om en nødpakke for de nødlidende bosteder er strandet på grund af mangel på politisk vilje. Det er en katastrofe for bostederne, og dermed for en gruppe aarhusianere med akut behov for værdig velfærd. Venstre har foreslået, at de... læs mere ❯
SÅ STARTER FESTEN, KOLLEGER
Udgivet 10-6-2021 af Enhedslisten Silkeborg
De seneste ti dages tid i mit byrådsarbejde har på budt på en uvelkommen overraskelse. Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at et flertal ville tilsidesætte en administrativ vurdering af, at en beslutning var ulovlig. Indtil videre har... læs mere ❯
Enhedslisten stemmer nej til årets økonomiaftale for regionerne
Et flertal i Danske Regioners bestyrelse har indgået en aftale om næste års økonomi for regionerne. Aftalen giver 1,185 mia. ekstra. Danske Regioners egen vurdering af behovet er 2,1 mia. Enhedslisten stemmer nej til aftalen. Aftalen fortsætter tendensen med mindre aftaler år... læs mere ❯
Økonomiaftale for 2022 kan ikke fastholde velfærdsniveauet!
Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2022, som ikke kan sikre det nuværende velfærdsniveau. Per Clausen, Enhedslistens medlem af KLs bestyrelse, har derfor stemt imod aftalen Økonomiaftalen mellem KL og regeringen kan ikke undgå at... læs mere ❯