Lokale nyheder

Nye boliger er for store og dyre
Udgivet 20-12-2018 af Enhedslisten København udvikling
Karina Vestergård Madsen. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Gruppeformand og medlem af Økonomiudvalget og Socialudvalget.
Andelen af store lejligheder i København er fordoblet over de sidste 20 år. Det dokumenterer den liberalistiske tænketank Cepos i en ny rapport. Årsagen skal primært findes i, at kommunen stiller krav om at nybyggeri i gennemsnit skal være minimum 95... læs mere ❯
Nye boliger er for store og dyre
Udgivet 20-12-2018 af Enhedslisten København
Karina Vestergård Madsen. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Gruppeformand og medlem af Økonomiudvalget og Socialudvalget.
Andelen af store lejligheder i København er fordoblet over de sidste 20 år. Det dokumenterer den liberalistiske tænketank Cepos i en ny rapport. Årsagen skal primært findes i, at kommunen stiller krav om at nybyggeri i gennemsnit skal være minimum 95... læs mere ❯
Hvorfor nedrivning og tvang?
Udgivet 20-12-2018 af Enhedslisten Århus
Protest mod nedrivning af almene boliger og tvangsflytning, foran Aarhus Rådhus d. 22.8.2018
Loven om nedrivning af almene boliger og tvangsflytning af beboere i de såkaldte ”ghetto-områder” er vedtaget af Folketinget. Enhedslisten stemte imod loven, og det samme gjorde Radikale Venstre og Alternativet. Men hvorfor er det så, at I politikere fra R... læs mere ❯
Hospitalsplan 2020 i høring
Udgivet 19-12-2018 af Enhedslisten Region Hovedstaden
Hospitalsplan 2020 sendes i høring fra den 20. december til den 11. marts. Det godkender Enhedslisten, selv om vi hellere havde set høringsperiodens start skubbet til januar for at give bedre tid i den anden ende (og fordi vi tror,... læs mere ❯
Ja til grøn mad – til gavn for klima og sundhed
Udgivet 19-12-2018 af Enhedslisten Århus
Grøn by - grøn omstilling
Vi skal have mere grøn mad og mere økologisk mad til gavn for klimaet og sundheden. Det mener Enhedslisten i Aarhus Byråd, og det har vi gjort i adskillige år. Det skal være tilbud og ikke tvang, og så kræver... læs mere ❯
Calum sag afslører syg politisk kultur
Udgivet 19-12-2018 af Enhedslisten Aalborg
Den sag Calum nu anlægger mod Aalborg Kommune afslører en syg politisk kultur i Aalborg, hvor vigtige beslutninger om byens fremtid blev aftalt mellem borgmesteren og investorer uden en åben demokratisk proces. Enhedslisten har altid kritiseret disse forhold og... læs mere ❯
Ekstraordinær generalforsamling om byrådsarbejdet
Udgivet 18-12-2018 af Enhedslisten Odense
Søndag 20.01.19 kl. 11 -15 afholdes ekstraordinær generalforsamling i Enhedslisten Odense, Absalonsgade 26, 1. sal, 5000 Odense C Dagsorden og tidsplan: 11-11.05: Valg af dirigent og referent 11.05-11.30: Orientering om den aktuelle situation i Enhedslisten Odense 11.30-12.30: Orientering og drøftelse om Enhedslistens fremadrettede arbejde i byrådet. Herunder... læs mere ❯
Nye rammer skal åbne for nye tagboliger i København
Udgivet 17-12-2018 af Enhedslisten København udvikling
Nye retningslinjer for tagboliger skal skabe gennemsigtighed om lovgrundlag og de krav, som ansøger kan forvente at blive mødt af, og dermed lette processen for alle parter. Politikere anbefaler at lempe på tilgangen til fx parkeringskrav. Mange af Københavns etageejendomme... læs mere ❯
Nye rammer skal åbne for nye tagboliger i København
Udgivet 17-12-2018 af Enhedslisten København
Nye retningslinjer for tagboliger skal skabe gennemsigtighed om lovgrundlag og de krav, som ansøger kan forvente at blive mødt af, og dermed lette processen for alle parter. Politikere anbefaler at lempe på tilgangen til fx parkeringskrav. Mange af Københavns etageejendomme... læs mere ❯
Urimelig afvisning af borgerforslag
Udgivet 15-12-2018 af Enhedslisten Ringsted
Foto af statue af retfærdighedens gudinde Justicia med sværdet i den ene hånd og vægten med de to skåle i den venstre hånd.
En gruppe borgere har fået afvist deres borgerforslag, på trods af at mere 300 borgere har stemt på forslaget. Forslaget gik ud på at Ringsted kommune skulle sikre opførelsen af en ny FGU-skole på Campusområdet bag ved ZBC. Borgerne, der... læs mere ❯