Lokale nyheder

Ja til billige boliger og bevarelse af byhuse
Udgivet 13-2-2019 af Enhedslisten Århus
Den 2.2.2019 skriver Filip Steffensen, formand for Liberal Alliances Ungdom, at Enhedslisten siger nej til nedrivning af Langelandsgade 106, til fordel for et stort etagebyggeri, der kan rumme flere boliger. Og derfor skulle det være indlysende, at Enhedslisten ikke går... læs mere ❯
Klima og miljø
Udgivet 13-2-2019 af Enhedslisten Herlev
På kommunalbestyrelsemødet den 6. februar 2019 blev Enhedslistens forslag på klima- og miljøområdet behandlet som punkt 29 Resume Enhedslisten foreslår at Herlev kommune tager ansvar for nedbringelse af CO2 belastningen. Sagsfremstilling I forbindelse med de stigende klimaudfordringer har også Herlev kommune et ansvar. Forslag:Enhedslisten foreslår... læs mere ❯
Fredericia Kommune har brug for Enhedslistens klimaplan
Udgivet 13-2-2019 af Enhedslisten Fredericia
Læserbrev af Cecilie Roed Schultz, byrådsmedlem for Enhedslisten i Fredericia Byråd. Onsdag kom Enhedslistens Klimaplanen. En plan, som vil sikre, at Danmark lever op til sine internationale forpligtigelser, er realistisk og økonomisk bæredygtigt – uden at det rammer socialt skævt. Her... læs mere ❯
Mere bilstøj og -røg på vej til Gladsaxe
Udgivet 12-2-2019 af Enhedslisten Gladsaxe
Traffic jam - foto af Jan Jespersen via Flickr
Af Michael Dorph Jensen, byrådsmedlem for Enhedslisten, medlem af Trafik- og Teknikudvalget Det er ikke Vesterhavets brænding, der er lydtapet i Gladsaxe. Cirka 65% af alle boliger i Gladsaxe Kommune er støjbelastede af trafik. Støjen og klimapåvirkningerne i form af CO2- og... læs mere ❯
Tørklæde-forbud er en hån mod loyale medarbejdere
Udgivet 12-2-2019 af Enhedslisten Århus
Det er en hån mod mange ansatte i Sundhed og Omsorg i Aarhus, at rådmand Jette Skive støtter et forslag fra sit parti, Dansk Folkeparti, om at forbyde offentligt ansatte at bære tørklæde på arbejdet. Rådmanden bør respektere kommunens medarbejdere. Debatindlæg,... læs mere ❯
Enhedslisten klar til valg
Udgivet 11-2-2019 af Enhedslisten Roskilde
Generalforsamlingen besluttede at sætte fokus på grøn omstilling med mere vedvarende energi, bedre affaldssortering og beskyttelse af naturområder. Enhedslisten vil også arbejde for mere økonomisk og sundhedsmæssig lighed og tage initiativ til internationalt solidaritetsarbejde. Åge Skovrind fremlagde bestyrelsens beretning og fremhævede... læs mere ❯
Sundhedsreform vil påvirke højtspecialiserede sociale tilbud
Udgivet 10-2-2019 af Enhedslisten Region Hovedstaden
Marianne Frederik, Enhedslisten, regionsrådsmedlem og medlem af Social- og Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden i Altinget 8.februar 2019 I regeringspartiernes valgoplæg til en sundhedsreform står der meget lidt om de højtspecialiserede tilbud indenfor handicaptilbud, sociale og socialpsykiatriske tilbud, som regionerne i dag... læs mere ❯
Fairness og anstændighed sejrede i Roskilde byråd!
Udgivet 9-2-2019 af Enhedslisten Roskilde
56 kommuner har i flere år opkrævet betaling uden hjemmel fra deres ældre borgere! Roskilde kommune er en af dem. Efter fejlen blev opdaget, tilbage i december, var KL hurtigt klar med en officiel udmelding; kommunerne har ikke gjort noget... læs mere ❯
Mere fokus på forskelle i menneskers livsbetingelser i sundhedspolitikken i Aalborg
Udgivet 6-2-2019 af Enhedslisten Aalborg
Enhedslisten er enig i prioriteringen af bekæmpelse af ulighed i sundhed og for sikring af mental sundhed i Aalborg Kommunes sundhedspolitik, men mener, at der er brug for nye tiltag for at opnå resultater på disse områder, udtaler Per... læs mere ❯
NY PLAN SKAL GIVE KØBENHAVNERNE MERE RO
Udgivet 6-2-2019 af Enhedslisten København
En ny handlingsplan skal hjælpe med at håndtere de store problemer med vejstøj, som plager mange københavnere. Det skal ske gennem nedbringelse af benzin- og dieseltrafik, lavere hastigheder og støjdæmpende asfalt. Næste skridt er at høre københavnerne. Søvnproblemer, forhøjet... læs mere ❯