Lokale nyheder

Sæt omgående en stopper for BlackstoneNinna Hedeager Olsen. Teknik- og miljøborgmester for Enhedslisten i København. Medlem af Teknik- og miljøudvalget og Økonomiudvalget.
EN STOR AMERIKANSK kapitalfond opkøber og istandsætter den ejendom, du bor til leje i. Det kan lyde fint, men inden længe stiger huslejen så enormt, at du bliver tvunget ud af dit hjem. Det er desværre virkeligheden for mange københavnere,... læs mere ❯
Børneinstitutioner
Udgivet 23-9-2019 af Enhedslisten Herlev
Sammenlægning af børneinstitutioner vil lægge ledelsesressourcerne under stærkt pres Ved kommunalbestyrelsesmødet den 11. september 2019 blev det vedtaget at fire mellemstore børneinstutioner i Herlev skal sammenlægges til to store institutioner. Enhedslisten stemte imod forslaget fordi vi mener sammenlægningen lægger op til en... læs mere ❯
Hospitalsplanen skal sikre ordentlige arbejdsforhold
Udgivet 21-9-2019 af Enhedslisten Region Hovedstaden
Annie Hagel, medlem af regionsrådet og sundhedsudvalget Ifølge den hospitalsplan, som Hovedstadens regionsråd skal tage stilling til på tirsdag, kan hospitalsdirektørerne flytte rundt på funktioner og personale, hvis de synes, det giver bedre mening. Det er en konsekvens af, at flere... læs mere ❯
Københavnske politikere godkender forsøg med fri hash
Udgivet 20-9-2019 af Enhedslisten København
Københavns Borgerrepræsentationen godkender forsøgsordning med legaliseret salg af hash og håber nu på, at den nye regering vil give endelig tilladelse til forsøget. Et bredt flertal i Københavns borgerrepræsentationens stemte i går, den 19. september, for at bede den nye socialdemokratiske... læs mere ❯
Københavnske politikere godkender forsøg med fri hash
Københavns Borgerrepræsentationen godkender forsøgsordning med legaliseret salg af hash og håber nu på, at den nye regering vil give endelig tilladelse til forsøget. Et bredt flertal i Københavns borgerrepræsentationens stemte i går, den 19. september, for at bede den nye socialdemokratiske... læs mere ❯
Grønt forlig med sociale mangler – Enhedslisten er med
Udgivet 20-9-2019 af Enhedslisten Århus
Keld Hvalsø og Lone Norlander
Enhedslisten er gået med i budgetforliget i Aarhus, til trods for, at det ikke kan udfylde de store behov på socialområdet, selvom der er givet ekstra penge. Men samtidig indeholder forliget meget godt på andre områder, og det retter op... læs mere ❯
Vikar i byrådet - Robert Demény
Udgivet 19-9-2019 af Enhedslisten Viborg
Kære medlemmer i Enhedslisten i Viborg. Jeg er nu indtrådt som vikar for Flemming Gundersen i byrådet i Viborg. Det første byrådsmøde var d. 4/9 2019. Jeg har fået en god modtagelse, hvor alt det praktiske er blevet ordnet hurtigt og smidigt. Det... læs mere ❯
Det sete afhænger af øjnene, der ser!
Udgivet 19-9-2019 af Enhedslisten Silkeborg
Ovenstående overskrift på en artikel i dagens udgave af Midtjyllands Avis fik mig til at spærre øjnene op og spekulere på om udvalgsformanden Gitte Willumsen (V) og jeg havde været til samme møde. Artiklen har fået mig til at sende... læs mere ❯
Tryghed for voldsramte kvinder og børn kræver lidt ekstra
Udgivet 19-9-2019 af Enhedslisten Århus
Hjerte
Aarhus Kvinde-Krisecenter har alvorligt brug for mere personale, især i weekenderne, hvor ansatte er alene på arbejde. Et stigende antal kvinder og børn søger hjælp på centret, med stigende arbejdspres til følge. Derfor foreslår Enhedslisten til budgetforhandlingerne i Aarhus, at... læs mere ❯
Enhedslisten og Alternativet i Odense Byråd: respekter menneskers autonomi og indfør et frivillighedsprincip!
Udgivet 18-9-2019 af Enhedslisten Odense
Hvorfor tvang, når vi kan bruge frivillighed? På byrådsmødet 25.9.2019 stiller vi i Enhedslisten sammen med Alternativet i Odense et forslag, som sigter på at hjælpe nogle af de mennesker, som berøres og kommer i vanskeligheder på grund af de planlagte... læs mere ❯