Økonomiaftale for 2022 kan ikke fastholde velfærdsniveauet!

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2022, som ikke kan sikre det nuværende velfærdsniveau. Per Clausen, Enhedslistens medlem af KLs bestyrelse, har derfor stemt imod aftalen

Økonomiaftalen mellem KL og regeringen kan ikke undgå at føre til besparelser på og forringelser af velfærden i kommunerne. Med en stigning i udgifterne på det specialiserede socialområde på 0,8 milliarder i 2021 og en forventet stigning som følge af flere ældre på 1,25 milliarder i 2022, skulle kommunerne have mindst 2 milliarder bare for at fastholde det nuværende serviceniveau. Set i det lys er de aftalte 1,4 millliarder helt utilstrækkeligt.

Derfor stemte Enhedslisten imod aftalen i KLs bestyrelse, udtaler Per Clausen.

KLs ønske om at indgå en aftale om at bruge 5 milliarder over 3 år på at gennemføre et helt nødvendigt løft på det specialiserede socialområde, blev fejet af bordet af regeringen. I stedet fik KL en tekst, hvor regeringen påtager sig et medansvar for det massive svigt overfor borgerne, som vi ser på dette område og en ekspertkomite, som skal komme med forslag til, hvordan der kan ske et løft af kvaliteten på dette område. Finansieringen af dette må så findes ved de kommende finanslovsforhandlinger, fortsætter Per Clausen.

På klimaområdet havde KL lagt op til en aftale med en række konkrete tiltag, som kunne have sikret kommunerne mulighed for at levere deres bidrag til at få opfyldt målsætningen om en 70 procents reduktion af CO2 udslippet i 2030 og delmålet i 2025 – også disse forslag blev afvist af regeringen, siger Per Clausen.

Med denne aftale spildte KL og regeringen en god mulighed for at lande en aftale, som kunne løfte nogen af de store udfordringer, som vi står overfor på velfærds- og klimaområdet – og det er rigtig ærgerligt, slutter Per Clausen.