Økonomiaftale 2021 skal sikre velfærd,  grøn omstilling og lov til at bruge pengene

Af Per Clausen, Enhedslistens medlem af KLs bestyrelse

Enhedslisten har nogle klare krav til økonomiforhandlingerne med finansministeriet i næste uge:

  • Fuld dækning af udgifter i forbindelse med Covid-19
  • Det demografisk udgiftstræk skal dækkes uden fikumdik
  • Penge til stigende udgifter inden det specialiserede socialområde og sundhedsområdet
  • Flere penge til anlæg, så kommunerne kan sætte gang i den grønne omstilling
  • Suspendér budgetloven for 2021. De omkring 6 mia. kr. årlig  overfinansiering, som der ligger i udligningsreformen skal kommunerne have lov til at bruge.

Det er vigtigt at sikre, at kommunerne får fuld dækning for udgifterne i forbindelse med corona. Det har regeringen lovet. 

Regeringen har lovet, at dække det demografiske udgiftstræk. Det er på 0,6 procent og 1,5 milliarder kroner. Finansministeriet reducerer dette til 1 milliard med henvisning rask aldring. Reelt giver rask aldring ikke nogen besparelse. Hertil kommer, at der er brug for ekstra midler til det specialiserede socialområde og sundhedsområdet. KL er endnu ikke kommet med nogle beregninger på dette, men 1,5 milliard løber det mindst op i.

Udligningsreformen sikrede finansieringstilskuddet fremadrettet. Herudover tilføres der i 2020 og 2021 2,8 milliarder ekstra til kommunerne. Det beløb reduceres i årene fremover til 1,7 milliarder. Men budgetloven forhindrer at de ekstra penge kan bruge til service eller anlæg. KL må sikre at der bliver mulighed for at bruge pengene. Det kunne ganske simpelt ske ved at suspendere budgetloven for 2021.  Budgetloven bliver jo ikke ændret før til efteråret, derfor skal der findes en løsning allerede nu,