Lokale nyheder

Der skal rettes op på fejlen: Udbud af danskuddannelse skal trækkes tilbage
Udgivet 23-4-2021 af Enhedslisten Odense
Pressemeddelelse: Der skal rettes op på fejlen; Enhedslisten kræver, at udbud af danskuddannelse trækkes tilbage.   Danskuddannelse til nyankomne voksne udlændinge i Odense er blevet sendt i udbud, uden godkendelse fra Beskæftigelses- og Socialudvalget. Det er en fejl, der skal rettes op på ved... læs mere ❯
Kommunen skal også sortere plast og fødevarekartoner
Udgivet 23-4-2021 af Enhedslisten Svendborg
Enhedslisten vil have kommunens egne skoler, institutioner og arbejdspladser til at lave affaldssortering af plast og fødevarerkartoner. Kommunen er ved at være klar med sortering af de kendte fraktioner glas/metal, pap/papir, madaffald og restaffald. Det er kun på frivillig basis... læs mere ❯
Nu er den gal igen - med misbrug af offentlige midler
Udgivet 23-4-2021 af Enhedslisten Region Syddanmark
Læserbrev: To læger i Svendborg har snydt Region Syddanmark, så det driver. De har over en årrække krævet og fået betaling for ydelser, de ikke har leveret. Dokumenteret for mere end en million kroner - måske mere end det. Derfor har... læs mere ❯
Møde om svinefabrikker 3. maj, 2021
Udgivet 22-4-2021 af Enhedslisten Skanderborg
Landbrug Svinefabrik Nej
Åbent medlemsmøde om svinefabrikker, alle er velkomne D. 3. maj kl. 19:00 - 20:30 inviterer enhedslisten Skanderborg til møde om den industrielle svineproduktion. Vi har inviteret Helene Hansen fra Landsforeningen mod Svinefabrikker til at fortælle om hvorfor og hvordan de arbejder for... læs mere ❯
Tilsynet med bolig-organisationerne bør være selvstændigt
Udgivet 22-4-2021 af Enhedslisten Århus
Viggo Jonasen og Rådhuset
Sagen om misforhold i Østjysk Bolig, med anklager om svindel på op mod 20 mio. kr., samt de store og små sager der kommer frem i kølvandet på denne sag, giver anledning til nærmere at undersøge samspillet mellem kommunen og... læs mere ❯
Spørgsmål fra Enhedslisten stopper nemlig.com i Odense Kommune
Udgivet 22-4-2021 af Enhedslisten Odense
Pressemeddelelse Spørgsmål fra Enhedslisten stopper nemlig.com i Odense Kommune På baggrund af en henvendelse fra Enhedslisten Odense stopper kommunen med at bruge nemlig.com, som er et datterselskab af Intervare. Odense Kommune har - foranlediget af en henvendelse fra Enhedslisten - undersøgt og opdaget,... læs mere ❯
Forslag om tjenestepligt for læger afvist - heldigvis
Udgivet 21-4-2021 af Enhedslisten Region Hovedstaden
Grethe Olivia Nielsson, nyuddannet læge og kandidat til regionsrådsvalget. I sidste uge faldt Socialdemokratiets forslag om tjenestepligt for unge læger - HELDIGVIS. Unge, nyuddannede og uerfarne læger skulle fungere som erstatning for de praktiserende speciallæger - med 5 års specialuddannelse. At sammenligne en... læs mere ❯
ANALYSER VISER VEJEN TIL FREMTIDENS GRØNNE MOBILITET I KØBENHAVN
Udgivet 20-4-2021 af Enhedslisten København
Københavns Kommune er klar med to analyser om mulighederne for en grøn omstilling og generel reduktion af trafikken. Politikerne kan nu stille spørgsmål og kommentere på rapporterne, inden de til sommer skal lægge sig fast på et ambitionsniveau. De såkaldte... læs mere ❯
Fredens Havn
Udgivet 20-4-2021 af Enhedslisten København
Borgmester Cecilie Lonning kommenterer TV2-udsendelsen om Fredens Havn i et indlæg i Information d. 12.4. Hun skriver, at de flydende hjem hurtigt muligt skal fjernes af hensyn til den smukke natur. Hvad hun ikke skriver er, at København har en... læs mere ❯
Aarhusianere med syrisk flygtninge-baggrund skal ikke sendes til ørkesløshed i udrejsecentre
Udgivet 19-4-2021 af Enhedslisten Århus
Lone Norlander Smith V. Demo Mod Nedrivning 15.5.2019
Aarhusianere med syrisk flygtning-baggrund risikerer nu hjemsendelse, hvilket vil sende dem til et liv i ørkesløshed i et udrejsecenter. For at leve op til Aarhus Målene stiller Enhedslisten forslag om, at Aarhus Byråd skriver til udlændinge- og integrationsministeren med en... læs mere ❯
Folkeskolen er til for børnenes skyld
Udgivet 19-4-2021 af Enhedslisten Aalborg
Folkeskolen er til for børnenes skyld, den er ikke til for lærernes, erhvervslivets, kommunens eller statens skyld. Folkeskolen skal sætte børn og børns behov i centrum.  Skoledagene skal være fulde af oplevelse og glæden ved sammen at finde og forstå.... læs mere ❯
0-6-årige børns udvikling og trivsel skal sikres
Udgivet 19-4-2021 af Enhedslisten Aalborg
Det er vigtigt, at familier oplever, at de kan få den støtte, de har brug for allerede fra graviditetens start. Derfor skal alle kommende forældre tilbydes forældrekurser, som modsvarer deres behov. Sundhedsplejen skal sikres ressourcer, så den kan være mere... læs mere ❯
Udsatte børn - delprogram
Udgivet 19-4-2021 af Enhedslisten Aalborg
Enhedslisten vil have bedre forhold for udsatte børn i Aalborg Kommune. Især indenfor to områder mener vi, at vi som kommune bør forpligte os på at gøre det bedre. Det gælder de forebyggende indsatser og fokus på børns egne rettigheder. Tidlig... læs mere ❯
Er det rigtigt, hvad jeg går og siger?
Udgivet 18-4-2021 af Enhedslisten Silkeborg
Jeg - og vist også andre politikere fra tid til anden - turnerer rundt med nogle påstande, som vi gentager. Nogle gange skal man måske lige undersøge, om det egentlig er rigtigt, hvad man går og siger. Så det gjorde... læs mere ❯
Debatmøde: Ret til at være barn - udvikling og trivsel skal sikres
Udgivet 18-4-2021 af Enhedslisten Aalborg
Enhedslisten Aalborg inviterer til debatmøde om børneområdet og folkeskolen i Aalborg kommune d. 22. april kl. 20.00 på Zoom. Mødet tager udgangspunkt i tre forskellige forslag udarbejdet af Enhedslisten på børne- og folkeskoleområdet.  Børneområdet fra 0-6 år - Ret til lege,... læs mere ❯
Stop den skadelige ordning med at busse skolebørn
Udgivet 18-4-2021 af Enhedslisten Århus
Børn I Gellerup
Ordningen med at busse skolebørn rundt i Aarhus skal stoppes. Det er kommunalt omsorgssvigt. Børnene bliver stigmatiserede både på den modtagende skole og i deres lokalområde. Derfor skal vi i stedet for styrke de lokale skoler, så børnene kan bevare... læs mere ❯
Grønt valgforbund afholder cykeldemonstration mod Egholm-motorvejen
Udgivet 16-4-2021 af Enhedslisten Aalborg
Søndag den 18. april arrangerer det grønne valgforbund (Enhedslisten, De Radikale, SF, Trafikalt Folkeparti og Alternativet) en cykeldemonstration mod Egholm-motorvejen. Demonstrationen starter klokken 11 fra Legepladsen, Lindholm Strandpark og cykler via Limfjordsbroen til Egholm Færgen. Blandt talerne er Per Clausen, fungerende rådmand... læs mere ❯
Ikke lappeløsninger - invester klogt i børnene!
Udgivet 15-4-2021 af Enhedslisten Roskilde
I februar måned vedtog budgetpartierne – alle andre partier end Enhedslisten – udmøntningen af sine drastiske besparelser på hjælp til børn og unge. Efterfølgende er flere af de selv samme partier kommet med det ene konkrete forslag efter det andet... læs mere ❯
Nul kroner til lokalbanerne
Udgivet 15-4-2021 af Enhedslisten Gribskov
Her i Nordsjælland kan vi glæde os over, at regeringen i sit nye trafikudspil har sat 400 millioner kroner af til den ombygning af Hillerød station, som vi har ventet længe på, og som gør det muligt at køre med... læs mere ❯
Læserbrev: En tur mellem Bjerringbro og Viborg ville kun tage 30 minutter på en supercykelsti.
Udgivet 14-4-2021 af Enhedslisten Viborg
Af Aksel Rosager Johansen, Enhedslistens byrådskandidat, og Rasmus Vestergaard Madsen, Enhedslistens trafikordfører i Folketinget. Den manglende Hærværksmotorvej er ikke der, hvor regeringen svigter i sin infrastrukturplan. Problemet er Socialdemokratiets snæversynethed, der overser cyklismen. Viborgs bilister er så rigeligt tjent med opgraderingerne af... læs mere ❯
Fødeklinik i Silkeborg: Sikkerheden for fødende er det væsentligste
Udgivet 14-4-2021 af Enhedslisten Midtjylland
Lige nu drøftes muligheden for at oprette en fødeklinik med tilknytning til sygehuset i Silkeborg. I Enhedslisten Midtjylland er vi åbne overfor forslaget, men sikkerheden skal være i orden, og det er afgørende at svanger-, fødsels- og barselsfunktionen er en del... læs mere ❯
VVM - Enhedslisten siger nej til en 3. Limfjordsforbindelse hen over Egholm
Udgivet 14-4-2021 af Enhedslisten Aalborg
Den reviderede VVM-undersøgelse viser tydeligt, at etableringen af en motorvej hen over Egholm vil give et tab i rekreative muligheder for befolkningen, påvirke natur og biodiversitet negativt, udsætte flere mennesker for sundhedsskadelig og generende støj, udsætte grundvand og drikkevand for... læs mere ❯
Arresø indlæg af Aida Ammary (Enhedslistens folketingskandidat i Nordsjælland)
Udgivet 13-4-2021 af Enhedslisten Gribskov
Arresø har de sidste mange dage været centrum for heftig debat, når det kommer til udledning af urenset spildevand. Senest har Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt været ude med et indlæg om at standse kvælstof til Arresø. Det var dog belejligt. Og... læs mere ❯
Sundhedspersonalet er stadig presset på tid til opgaverne
Udgivet 12-4-2021 af Enhedslisten Region Hovedstaden
Sygefraværet er stadig relativt højt og mange, især jordemødre og psykologer har følt sig stressede inden for de seneste seks måneder. De er heller ikke tilfredse med den tid, de har til opgaverne. Det viser en netop gennemført arbejdspladsvurdering for... læs mere ❯
1 2