Lokale nyheder

Enhedslisten mod ensretning af 13eren
Udgivet 18-1-2022 af Enhedslisten Silkeborg
Når politikere landet over laver aftaler, bliver der givet og taget af et godt hjerte. Nogle gange endda af så godt et hjerte, at vi i Enhedslisten må bakke ud og sige nej tak til at indgå i aftalerne. Sådan forholdt... læs mere ❯
Byrådsmøde 17.januar 2022
Udgivet 16-1-2022 af Enhedslisten Fanø
Så er det tid til årets første byrådsmøde, hvor der er følgende punkter på dagsorden. Meddelelser fra borgmesteren, Generalforsamling i Fanø Vand, Afvikling af Business Esbjerg, tilsyn med Fanø Boligselskab, udpegning af bestyrelse til Fanø Boligselskab og det Grønne råd i... læs mere ❯
Stop for Aarhus Kommunes investeringer i fossile selskaber
Udgivet 13-1-2022 af Enhedslisten Århus
Klimahandling Nu
Aarhus Kommune skal leve op til sine egne grønne ambitioner, også når det gælder investeringer. Enhedslisten foreslår derfor, at Aarhus Byråd beslutter, at kommunen standser investeringer i fossile selskaber. Pressemeddelelse, 13.1.2022, Laura Bryhl, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten, forperson for... læs mere ❯
Erstat kontrol og koncepter med tillid og frit valg - sæt skolerne fri
Udgivet 10-1-2022 af Enhedslisten Århus
Skolebørn I Klasselokale
Mathilde Hjort Bressum, medlem af Aarhus Byråd for Venstre, skriver i læserbrev i Stiften 24. december, at "vi tror på, at skolerne kan opnå endnu bedre resultater og skabe et endnu bedre læringsmiljø, hvis de slippes fri af den statslige... læs mere ❯
Byrådet – efter valget 16. november 2021
Udgivet 8-1-2022 af Enhedslisten Aalborg
Enhedslisten havde et flot valg til byrådet i Aalborg Kommune. Vi gik fra 2 til 3 medlemmer og var med til at sikre, at partierne i "Det Grønne Valgforbund" gik fra 3 til 7 medlemmer ud af et byråd på i... læs mere ❯
7 nyvalgte i byrådet er imod Egholm-Motorvejen
Udgivet 4-1-2022 af Enhedslisten Aalborg
Set i forhold til prisen og de negative effekter etableringen af denne forbindelse giver for sundhed, miljø og klima, er de opnåede gevinster for trafikafviklingen og reduktionerne i rejsetiderne små. Der er stort set ikke nogen samfundsøkonomisk gevinst ved etableringen... læs mere ❯
Godt nytår
Emilie Haug Rasch, regionsrådsmedlem Kære alle Her på årets første dag vil jeg benytte lejligheden til at takke for det forgange: Tusind tak for opbakningen til os i Enhedslisten Region Hovedstaden. Et valgår er gået - og sikke et år! Vi fik to ekstra... læs mere ❯
Rudersdal KB 2022 - nu med Christoffer
Udgivet 31-12-2021 af Enhedslisten Rudersdal
Så er den nye kommunalbestyrelse klar til at trække i arbejdstøjet. Forreste række til højre - sidder vores nye EL repræsentant: Christoffer læs mere ❯
Hvad tænker politikerne egentlig om de mennesker, hvis skæbne de beslutter?
Udgivet 31-12-2021 af Enhedslisten Århus
Protest mod nedrivning af almene boliger, ved Aarhus Rådhus 22.8.2018
I Århus Byråds lidt hede debat 1. og 15. december om nedrivningsplanerne for Bispehaven, som blev benævnt "ghetto", men som nu lidt pænere kaldes ”omdannelsesområde”, fik rådmand Simsek og borgmester Bundsgaard lukket op for tanke-posen. De skældte ud på Enhedslisten for... læs mere ❯
Byrådet vil have mere trafik på Nørreskov Bakke
Udgivet 28-12-2021 af Enhedslisten Silkeborg
Det er konsekvensen af, at hele byrådet minus Enhedslisten godkendte en bevilling på fem mio. kr. til at opkøbe jord til en udvidelse af Lillehøjvej mellem Kejlstrupvej og Nørreskov Bakke. I forvejen er der lavet udkørsel med lyskryds fra området til... læs mere ❯
Træk Anlægsloven om Egholm-Motorvejen tilbage
Udgivet 25-12-2021 af Enhedslisten Brønderslev
Regionsrådet behandlede tirsdag den 21. december regionens høringssvar i forhold til anlægsloven af en 3. limfjordsforbindelse over Egholm. Enhedslisten stillede forslag om at anlægsloven trækkes tilbage med henblik på at gennemføre en fornyet VVM-proces. En proces hvor alternative løsninger på de... læs mere ❯
Træk Anlægsloven om Egholm-Motorvejen tilbage
Udgivet 25-12-2021 af Enhedslisten Hjørring
Regionsrådet behandlede tirsdag den 21. december regionens høringssvar i forhold til anlægsloven af en 3. limfjordsforbindelse over Egholm. Enhedslisten stillede forslag om at anlægsloven trækkes tilbage med henblik på at gennemføre en fornyet VVM-proces. En proces hvor alternative løsninger på de... læs mere ❯
Træk Anlægsloven om Egholm-Motorvejen tilbage
Udgivet 25-12-2021 af Enhedslisten Rebild
Regionsrådet behandlede tirsdag den 21. december regionens høringssvar i forhold til anlægsloven af en 3. limfjordsforbindelse over Egholm. Enhedslisten stillede forslag om at anlægsloven trækkes tilbage med henblik på at gennemføre en fornyet VVM-proces. En proces hvor alternative løsninger på de... læs mere ❯
Træk Anlægsloven om Egholm-Motorvejen tilbage
Udgivet 25-12-2021 af Enhedslisten Mariagerfjord
Regionsrådet behandlede tirsdag den 21. december regionens høringssvar i forhold til anlægsloven af en 3. limfjordsforbindelse over Egholm. Enhedslisten stillede forslag om at anlægsloven trækkes tilbage med henblik på at gennemføre en fornyet VVM-proces. En proces hvor alternative løsninger på de... læs mere ❯
Træk Anlægsloven om Egholm-Motorvejen tilbage
Udgivet 25-12-2021 af Enhedslisten Thy
Regionsrådet behandlede tirsdag den 21. december regionens høringssvar i forhold til anlægsloven af en 3. limfjordsforbindelse over Egholm. Enhedslisten stillede forslag om at anlægsloven trækkes tilbage med henblik på at gennemføre en fornyet VVM-proces. En proces hvor alternative løsninger på de... læs mere ❯
Træk Anlægsloven om Egholm-Motorvejen tilbage
Udgivet 25-12-2021 af Enhedslisten Region Nordjylland
Regionsrådet behandlede tirsdag den 21. december regionens høringssvar i forhold til anlægsloven af en 3. limfjordsforbindelse over Egholm. Enhedslisten stillede forslag om at anlægsloven trækkes tilbage med henblik på at gennemføre en fornyet VVM-proces. En proces hvor alternative løsninger på de... læs mere ❯
Træk Anlægsloven om Egholm-Motorvejen tilbage
Regionsrådet behandlede tirsdag den 21. december regionens høringssvar i forhold til anlægsloven af en 3. limfjordsforbindelse over Egholm. Enhedslisten stillede forslag om at anlægsloven trækkes tilbage med henblik på at gennemføre en fornyet VVM-proces. En proces hvor alternative løsninger på de... læs mere ❯
Træk Anlægsloven om Egholm-Motorvejen tilbage
Udgivet 25-12-2021 af Enhedslisten Samsø
Regionsrådet behandlede tirsdag den 21. december regionens høringssvar i forhold til anlægsloven af en 3. limfjordsforbindelse over Egholm. Enhedslisten stillede forslag om at anlægsloven trækkes tilbage med henblik på at gennemføre en fornyet VVM-proces. En proces hvor alternative løsninger på de... læs mere ❯
Træk Anlægsloven om Egholm-Motorvejen tilbage
Udgivet 25-12-2021 af Enhedslisten Vesthimmerland
Regionsrådet behandlede tirsdag den 21. december regionens høringssvar i forhold til anlægsloven af en 3. limfjordsforbindelse over Egholm. Enhedslisten stillede forslag om at anlægsloven trækkes tilbage med henblik på at gennemføre en fornyet VVM-proces. En proces hvor alternative løsninger på de... læs mere ❯
Træk Anlægsloven om Egholm-Motorvejen tilbage
Udgivet 25-12-2021 af Enhedslisten Aalborg
Regionsrådet behandlede tirsdag den 21. december regionens høringssvar i forhold til anlægsloven af en 3. limfjordsforbindelse over Egholm. Enhedslisten stillede forslag om at anlægsloven trækkes tilbage med henblik på at gennemføre en fornyet VVM-proces. En proces hvor alternative løsninger på de... læs mere ❯
Træk Anlægsloven om Egholm-Motorvejen tilbage
Udgivet 25-12-2021 af Enhedslisten Morsø
Regionsrådet behandlede tirsdag den 21. december regionens høringssvar i forhold til anlægsloven af en 3. limfjordsforbindelse over Egholm. Enhedslisten stillede forslag om at anlægsloven trækkes tilbage med henblik på at gennemføre en fornyet VVM-proces. En proces hvor alternative løsninger på de... læs mere ❯
Tilføjelse til Enhedslistens høringssvar - Egholm-Motorvejen - Anlægsloven
Udgivet 25-12-2021 af Enhedslisten Aalborg
Enhedslisten Aalborg har følgende supplerende bemærkninger til det tidligere indsendte høringssvar: Enhedslisten mener, at det er problematisk, at forslaget til Anlægslov giver Transportministeriet mulighed for at overtage Aalborg Kommunes myndighedsopgaver i forhold til naturbeskyttelse, lov om vandløb, lov om skove,... læs mere ❯
Høringssvar vedrørende forslaget til anlægslov for en 3. Limfjordsforbindelse
Udgivet 23-12-2021 af Enhedslisten Aalborg
Etableringen af en motorvej hen over Egholm vil give et tab i rekreative muligheder for befolkningen, påvirke natur og biodiversitet negativt, udsætte flere mennesker for sundhedsskadelig og generende støj, udsætte grundvand og drikkevand for risici for at blive forurenet og... læs mere ❯
Lene Fruelund for en afsluttende bemærkning
Udgivet 22-12-2021 af Enhedslisten Silkeborg
Glædelig jul og godt nytår til alle borgere her i Silkeborg. Jeg er smerteligt opmærksom på, at nogle borgere, trods mine ønsker, næppe får den glædeligste jul. Det handler ikke alene om Coronasmitten, men også om de afledte effekter af... læs mere ❯
Som vi ser det
Udgivet 19-12-2021 af Enhedslisten Silkeborg
Konstitueringen er overstået. Der har været en del kommentarer til Enhedslistens optræden, så nu er det tid til, at vi fortæller vores historie. Vi er blevet kaldt desperate, rasende eller underkastet socialdemokratisk tvang. Ja, endda magtbegærlige! Vi var i valgforbund med S,... læs mere ❯
Jacobs farvel til Kommunalbestyrelsen
Udgivet 18-12-2021 af Enhedslisten Rudersdal
  Enhedslistens Jacob Jensen er en af de politikere, der har udfordret både forvaltningen og den øvrige kommunalbestyrelse i en række sager gennem årene. I sin tale lagde han dog vægt på, at selvom bølgerne gik højt, og der til tider... læs mere ❯
DER ER KORTSIGTEDE OG LANGSIGTEDE LØSNINGER FOR HOSPITALERNE
Udgivet 17-12-2021 af Enhedslisten Region Hovedstaden
Marianne Frederik, regionsrådsmedlem Enhedslisten, sundhedspersonalet, de faglige organisationer og mange andre har i årevis råbt op om flere ressourcer til sundhedssektoren. Det drejer sig både om flere penge, bedre arbejdsforhold og mere uddannelse. Det drejer sig om flere mennesker, der lider... læs mere ❯
Byrådsmødet den 13. december - Massiv støtte til Egholm motorvej og fortsat byfortætning
Udgivet 16-12-2021 af Enhedslisten Aalborg
Massiv støtte til Egholm motorvej og fortsat byfortætning Det sidste byrådsmøde i denne periode bekræftede, at der er ikke ville være meget uenighed og opposition i Aalborg Byråd, hvis Enhedslisten ikke var repræsenteret. I den fortsatte kamp mod Egholm motorvejen,... læs mere ❯
Michael Hemming Nielsens indlæg vedr. udlicitering ved Byrådsmødet 14. dec. 21
Udgivet 15-12-2021 af Enhedslisten Gribskov
https://youtu.be/4h2ptoESJmM læs mere ❯
Mulighed for at få borgerdrevne forslag behandlet i kommunalbestyrelsen
Udgivet 11-12-2021 af Enhedslisten Herlev
På kommunalbestyrelsesmødet blev et forslag fra Enhedslisten om at åbne for muligheden af at  borgerdrevne forslag kan behandles i kommunalbestyrelsen. På samme kommunalbestyrelsesmøde fremsatte SF et lignende forslag. Forslagene er oversendt til forvaltningen, og det er planen at der skal komme et... læs mere ❯
Kampen mod social dumping
Udgivet 11-12-2021 af Enhedslisten Herlev
På kommunalbestyrelsesmødet den 8. december 2021 stillede Enhedslisten forslag om at Herlev Kommune tager kontakt til Københavns Kommunes kontrolteam for at undersøge muligheden for et samarbejde om overholdelse af arbejdsklausuler. På baggrund af denne kontakt tager Kommunalbestyrelsen eller Økonomi- og Planlægningsudvalget... læs mere ❯
Udbygningsaftaler – ”Noget for noget” og ulovlig praksis
Udgivet 11-12-2021 af Enhedslisten Aalborg
Advokatundersøgelsen af Aalborg Kommunes brug af udviklingsaftaler afslører en række konkrete eksempler på en ulovlig praksis, hvor initiativet til en udviklingsaftale ikke er kommet fra grundejer/investor og hvor frivilligheden i deltagelsen er yderst tvivlsom. Det gælder for de 15 sager (ud... læs mere ❯
Temaer der skal arbejdes med 2022-2025
Udgivet 10-12-2021 af Enhedslisten Næstved
Bilag om politiske temaer til konstitueringsaftalen 2022-2025 Temaer som de konstituerende parter er enige om at arbejde med i den kommende valgperiode: Klimakrisen – Næstved kommune har et klart klimamål om at reducere vores co2 udledning med 70% inden 2030.... læs mere ❯
Konsekvens af ”ghetto”-boligers nedrivning bør undersøges
Udgivet 10-12-2021 af Enhedslisten Århus
Bevar vores almene boliger - Gellerup
Et flertal i Aarhus Byråd har besluttet at rive op mod 1000 almene boliger ned i Gellerup-Toveshøj og i Bispehaven. Imod dette er kun Enhedslisten. Men hvad er konsekvensen af disse nedrivninger i de såkaldte ”ghettoer”? Det bør undersøges videnskabeligt,... læs mere ❯
Atomvåben-forbud: Byrådet bør opfordre regeringen
Udgivet 9-12-2021 af Enhedslisten Århus
Forbyd Atomvåben
Enhedslisten i Aarhus er bekymret over den alvorlige trussel, som atomvåben udgør mod lokalsamfund overalt i verden, og dermed også Aarhus. Derfor foreslår Enhedslisten, at Aarhus Byråd opfordrer regeringen til at underskrive FN-traktaten om forbud mod atomvåben. Forslaget stilles efter... læs mere ❯
kun få tilslutter sig kloak frivilligt ...
Udgivet 9-12-2021 af Enhedslisten Hillerød
Tue Tortzen der er Enhedslistens byrådsmedlem kommenterer det dybt uansvarlige i at separatkloakeringen manglende gennemførsel. Han skriver: Frihed uden ansvar Hillerød kommune har bedt firmaet Evidan om at se på vores spildevandsplan for de kommende år. Ikke overraskende anbefaler Evidan at kommunen pålægger de... læs mere ❯
Enhedslisten kræver tid til grundigt og kritisk høringssvar til anlægslov om 3. Limfjordsforbindelse
Udgivet 8-12-2021 af Enhedslisten Aalborg
Det er urimeligt, at Transportministeren vil haste en høring af forslaget til anlægslov for en 3. Limfjordsforbindelse igennem i løbet af december måned. Det betyder blandt andet, at Aalborg Byråd ikke får tid til en seriøs behandling af sagen,... læs mere ❯
Finansloven har endelig fokus på sundhed – det er godt, men der skal flere penge til
Udgivet 6-12-2021 af Enhedslisten Region Hovedstaden
Så faldt finansloven for 2022 på plads og med flere gode aftryk fra Enhedslisten. Blandt andet får vi nu en milliard i en akutpakke til sundhedsvæsenet. Det er godt, selvom vi i Enhedslisten gik til forhandlinger med det dobbelte beløb.... læs mere ❯
Man kan godt se, at Enhedslisten ikke er med!
Udgivet 3-12-2021 af Enhedslisten Morsø
Af Pia Thorsen Torsdag konstituerede den nye kommunalbestyrelse sig på baggrund af en konstitueringsaftale med bekymrende løse formuleringer på vigtige områder. På klimaområdet har man aftalt, at der skal laves en energi- og klimaplan, der kan vedtages om senest fire år, og... læs mere ❯
Konstitueringsmøde mandag den 6.december
Udgivet 2-12-2021 af Enhedslisten Fanø
På mandag er der konstitueringsmøde på Fanø Rådhus. Fanø kommune opfordrer til, at man streamer mødet hjemmefra pga. corona situationen. https://fanoe.dk/nyheder/konstituering-af-byraadet     læs mere ❯
1 2 3 4