Kommunalpolitikere har udvidet sagsindsigt!

kommuneskolen#1

Kommunalpolitkere har lov til at se alle dokumenter, som foreligger i kommunen. Det er det som kaldes udvidet sagsindsigt. Det er en vigtigt ret, som skal sikre, at forvaltningen ikke fører kommunalpolitikerne bag lyset. Men det er også en ret, som man skal bruge med omtanke, for det kan give indsigt i helt personlige forhold.

Af Jesper Kiel, kommunal koordinator

Er man kommunalt valgt, så kan man få indsigt i fortrolige kontrakter, borgeres socialsager eller kommunalt ansattes personalemapper. Dermed har man ret til at se ting, som ikke alle kan få aktindsigt i. Der er nogle begrænsninger i den almindelige aktindsigt, hvor man ikke kan se oplysninger i kontrakter, som kan opfattes som forretningshemmeligheder, borgereres personlige forhold eller ansatte personlige forhold.

Faktisk kan en kommunalpolitiker fx i en sag om førtidspension få sagsindsigt i dokumenter, som den pågældende borger ikke nødvendigvis selv ville kunne få aktindsigt i.  Der er vigtigt at forstå, at man som kommunalpolitiker har meget vidtgående rettigheder i forhold til at få indsigt i konkrete sager. Derfor er det god stil, hvis man har talt med en borger om deres personlige sag, at man så aftaler det, hvis man søger sagsindsigt i deres sag.

Aktindsigt gælder begge veje!

Der kan være gode grunde til at søge sagsindsigt og det skal man naturligvis gøre brug af, hvis man fx har mistanke og at der foregår noget i forvaltingen, som ikke er orden.

Den mulighed har Enhedslistens byrådsmedlem i Randers udnyttet, ved at hun har søgt sagsindsigt i nogle personalemapper. I det konkrete tilfælde har kommunen så orienteret de ansatte om, at der er søgt sagsindsigt. Det behøvede de ikke nødvendigvis, men det er naturligvis god stil, at oplyse oplyse om det. Læs nærmere om sagen her:

Det væsentlige man skal bemærke sig, er at andre kommunalpolitikere kan søge sagsindsigt i hvem, der er søgt sagsindsigt hos og af hvem. Pressen kan formodentlig også søge aktindsigt i hvad kommunalpolitikere søger om sagsindsigt i.  Så man skal være parat til at stå til ansvar i lokalpressen. Frida vælger i det konkrete tilfælde ikke at svare på hvorfor. Det er naturligvis en svær situation, men det kan være svært at fortælle særlig meget, hvis man skal være på sikker grund omkring at overholde sin tavshedspligt og ikke unødigt skabe mistanke.

Hvad kan man ikke få oplysninger om?

Som kommunalpolitiker kan få indsigt alt forliggende materiale. Det det sætter samtidigt en begrænsning. Hvis man gerne vil have en oversigt over hvor mange, der får afslag på førtidspension, så kan forvaltningen godt afvise det, hvis der ikke foreligger en statistik for det. Man har altså ikke ret til materiale, som først skal udarbejdes. Hvis man vi have den slags informationer, må man enten stille forslag i udvalg eller kommunalbestyrelser om at der skal udarbejdes en statistik eller man kan selv søge sagsindsigt i alle afgørelser og så selv lave en statistik. Nogle kommuner har du givet kommunalpolitikerne ret til at få svar på den slags spørgsmål inden for nogle bestemte rammer, men som udgangspunkt kræver det et politisk flertal for at sætte gang i redegørelser, beregninger og den slags