KL-top lukker for debat om åbenhed

Esbjerg Kommune havde på KLs topmøde 2019 rejst forslag om mere åbenhed i KL. Esbjerg blev dog presset til at trække forslaget, og modsat normal foreningstradition, så fik ingen lov til at opretholde forslag på trods af, at det havde fremgået af dagsordnen.

Det affødte en del kradse kommentarer fra nogen af Enhedslistens deltagere.  Danske Kommuner skriver blandt andet

” Jesper Kiel (EL) fra Svendborg kommunalbestyrelse og tidligere KL-bestyrelsesmedlem protesterede også.

– Det her udvikler sig til noget, der er lidt grimt, hvis vi ikke engang kan tage en afstemning om åbenhed. Det her er et rigtigt godt forslag, som jeg synes skal til afstemning, hvis KL ikke skal fremstå som en lukket loge. Repræsentantskabet kan ikke engang få en dagsorden. Kan vi ikke få lidt mere inddragelse? sagde Jesper Kiel fra talerstolen.

Lasse P.N. Olsen, også fra Enhedslisten og medlem kommunalbestyrelsen i Aalborg, tog også ordet.

– Der er diskussioner og drøftelser i KL, der er meget relevante for os politikere i hele landet, som vi ikke har adgang til. Det synes jeg er meget ærgerligt. Jeg blev glad for Esbjergs forslag, og jeg synes vi skal have mulighed for at stemme om det. Ellers er det som om, vi står og ser på et betonstalinistisk monster, mente Lasse P.N. Olsen. ”

Esbjerg forslag forslag lød:
Esbjerg Kommune arbejder med størst mulig åbenhed under hensyntagen til reglerne

om tavshedspligt, og senest har byrådet
den 21. januar 2019 vedtaget, at der i videst muligt omfang åbnes for de lukkede dagsordenspunkter, så snart det er muligt. Interessenter behøver ikke længere at søge aktindsigt og har nu umiddelbar adgang til alle dagsordenspunkter.

Som byrådsmedlem er det vanskeligt at få ad- gang til dagsordner, referater og bilag fra KL’s bestyrelses- og udvalgsmøder, medmindre man er medlem af et af udvalgene. Mange byrådsmedlemmer er derfor koblet af i for- hold til, hvad KL aktuelt diskuterer og arbejder med, og hvad der tidligere er drøftet.

Esbjerg Kommune ser det som en stor hjælp og fordel, såfremt alle byrådsmedlemmer får samme mulighed for at følge med i, hvad KL arbejder med. Derfor stiller byrådet i Esbjerg Kommune nedenstående forslag til behandling på KL’s delegeretmøde:

Esbjerg Kommune forslår, at KL fremover offentliggør dagsordner, referater og bilag fra bestyrelses- og udvalgsmøder på de dagsordenspunkter, hvor fortrolighed ikke er påkrævet.