Zoom-møde om “Nytænkning og besparelser i beskæftigelsesindsatsen”

kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 11/11/2020
20:00 - 21:30

Kategori


På baggrund af tilbagetrækningsaftalen er der lagt op til nytænkning og besparelser på den kommunale beskæftigelsesindsats.

På den baggrund inviterer Victoria Velásquez og Jette Gottlieb KB-medlemmer  i beskæftigelsesudvalg og  andre med særlig interesse til zoom-møde med dialog om hvordan Enhedslisten ønsker at ændre beskæftigelsesindsatsen, så man både forbedrer forholdene for de syge og arbejdsløse og samtidigt sparer penge.

Tilmeld meld dig her: Zoom-møde om “Nytænkning og besparelser i beskæftigelsesindsatsen

Rammerne er fastlagt i aftalen:

Nytænkning af den kommunale beskæftigelsesindsats

Aftalepartierne er enige om, at det er vigtigt med en stærk beskæftigelsesindsats, som understøtter, at flest mulige ledige kommer i arbejde. Omdrejningspunktet for den aktive beskæftigelsesindsats er jobcentrene.

Jobcentrene er imidlertid ramt af for meget bureaukrati, og for mange ledige får ikke den individuelle hjælp, som de har behov for i jobcentret.

Det ønsker aftalepartierne at forbedre.

I 2019 blev der brugt næsten 13 mia. kroner på den aktive beskæftigelsesindsats, som dækker udgifter til aktiveringstilbud og driften af jobcentrene.

Aftalepartierne er enige om, at der er et potentiale for at reformere den kommunale beskæftigelsesindsats, så de årlige udgifter til beskæftigelsesindsatsen bliver reduceret med op til 1,1 mia. kr.

Dette skal understøttes af en nytænkning i forhold til beskæftigelsesindsatsen, så jobcentrene, bruger ressourcerne der, hvor de har størst effekt og kommer flest ledige til gavn.

Ændringer af den kommunale beskæftigelsesindsats skal samlet set tilvejebringe en besparelse på 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. 2023 og en årlig besparelse på 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem inden for jobcentrenes samlede indsatsområde.

Aftalepartierne forpligter sig på at tilvejebringe besparelsen og vil i 2021 mødes og aftale den konkrete udmøntning. Regeringen præsenterer et oplæg.

Aftale om nytænkning af den kommunale beskæftigelsesindsats er omfattet af forlig. Det indebærer, at partierne er forpligtigede til at tilvejebringe provenuet på 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. 2023 og 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem.

Aftalepartierne noterer sig, at dele af den aktive beskæftigelsesindsats er forligsbelagt via tidligere reformer, hvorfor nogle tiltag kan kræve opbakning fra den pågældende forligskreds ellers er aftalepartierne enige om at opsigeforlig inden et folketingsvalg, og tiltag kan først træde i kraft efter næste folketingsvalg.”