Regions- og Kommunalpolitisk Konference – REKOKO21 på Zoom

kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 23/01/2021
10:00 - 19:00

Kategori Ingen Kategori


I år holder vi fælles konference for kandidater, aktive og valgte  omkring regions- og kommunalpolitik.

Det bliver digitalt i år, så vi mødes på zoom, men holder fast i både plenum og workshops. Til gengæld bliver det gratis at deltage 🙂

Hovedparten af programmet vil være fælles omkring Kommunal- og Regionsvalget 2021 og del af programmet vil være opdelt i henholdsvis et kommunalt- og regionspolitisk spor.

Tilmelding:

REKOKO21 – Regions- og Kommunalpolitisk Konference 2021

 

Foreløbigt program

Kl. 10.00  Velkommen – Fælles

Valgkampsplanen – Organisatorisk

Valgkampens temaer

 • Velfærd
 • Lighed
 • Klima
 • Demokratisk ejerskab 

Kl. 10.45 (fem kvarter) Regionsopdelt eller storkredsopdelt. gruppearbejde

Kl. 12 -13 Frokostpause

Kl. 13-14

Klima – Hvordan –  Hvad skal vi gøre i kommunerne og regioner?

Kl. 14.00 Pause

Kl. 14.15-15.15 Workshops  runde #1

 • Kommuneplan – gode mærkesager!
 • Biodiversitet i kommunerne
  Hvordan står det egentlig til med biodiversiteten ude i landets kommuner? Danmarks Naturfredningsforening arbejder på to af sine projekter, Naturkommuner og forskningsprojektet Projekt Biodiversitet Nu aktivt med at skabe nye viden om status for den kommunale natur samt påvirke og udbrede best practise omkring det strategiske arbejde for biodiversiteten i kommuneregi. Hør om læringen fra de to projekter så vidt – hvad ved vi om den lokale natur – og hvad flytter reelt biodiversiteten lokalt? Vi dykker også ned i konkrete lokale indsatser for naturen, som engagerer kommunens borgere direkte.
  Foredragsholder: Projektleder, Simon Leed Krøs, Danmarks Naturfredningsforening
  Se indledende information på:
  www.biodiversitet.nu
  https://www.dn.dk/om-os/projekter-og-kampagner/naturkommuner
 • Udvikling i landdistrikter
 • Det nære sundhedsvæsen i kommunerne 
 • Profitten ud af velfærden
  Status over privatiseringens omfang inden for områderne ældre, handicap, børn og unge og socialt udsatte. Privatiseringens selskabs-og organisationsformer. Frit valg- ideologien som en drivkraft bag privatiseringen. Kommunernes økonomi og udlicitering af opgaverne – social dumping i velfærden. Fra New Public Management til styrkelse af kvalitet og faglighed. Muligheder og forhindringer for hjemtagelse af opgaverne. Styrkelse af kommunernes tilsyn og kontrol. Inspiration fra andre lande i kampen mod privatisering af velfærden.

  1. Socialpolitisk arbejdsgruppe Ingelise Bech-Hansen, Bente Møller, Lole Møller og Dorte Olsen

Kl. 15.30- 16.30  Workshops #2

 

 • Stop svinefabrikkerne
 • Rent drikkevand
 • Byfortætning? Fordele og ulemper?
 • Kollektiv trafik og cykling v/ Lars Hedegaard, politisk rådgiver vedr. trafik-, bolig- og landdistriktspolitik for Enhedslisten på Christiansborg
  • Hvilke resultater har Enhedslistens opnået siden vi fik en ny regering, og hvad har det betydet for regionerne og kommunerne? En ny infrastrukturaftale – hvad er der brug for ude i regionerne og i kommunerne og hvilke instrumenterne mangler der for at fremme cyklismen og den kollektive transport?
 • Ældrepolitik v/Ældrepolitisk udvalg
 • Folkeskolen v/ Mathilde Winter, folketingskandidat og lærerstuderende.

Kl. 16.45-17.00 Fælles opsamling

Kl. 17.30 – 18.30  KOKO – Kommunal Konference (Generalforsamling – kun kommunalt valgte har stemmeret)

 • Beretning
 • Arbejdsplan
 • Økonomi
 • Valg af kommunalgruppe