Enhedslistemedlemmer fra København er i Mjølnerparken for at flytte lokalpolitik tættere på borgerne.

Enhedslisten vil udvikle det lokale demokrati

Som en del af optakten til kommunal- og regionsvalget til november, har Enhedslisten fokus på, at få de mennesker, der traditionelt set ikke går ned og stemmer, til at stemme. Det er vigtigt for demokratiet, at alle føler sig inddraget og får lyst til at deltage.

Derfor har landsorganisationen sammen med 7 lokalafdelinger sat gang i et ambitiøst

De syv steder er:
Høje Taastrup Taastrupgård/Gadehavegård),
Aarhus (Vejlby og Frederiksbjerg/Langenæs),
Haderslev (Sydbyen),
Aalborg (Aalborg Øst),
Odense (Munkebjerg) og
Næstved (Sydbyen).

pilotprojekt, som henvender sig til borgere, der bor i udsatte boligområder. Det er borgere, der ikke føler sig hørt i debatten om lokale problemstillinger og ikke i tilstrækkelig grad bliver inddraget i demokratiet.
Enhedslisten vil være et favnende parti, der som minimum forpligter sig til at lytte til de udfordringer og drømme, borgerne har for deres lokalområde. Mødet giver os en dybere forståelse af eksempelvis nogle af de svære sociale problemstillinger, som vi i Enhedslisten ønsker at arbejde med, men som de mest aktive medlemmer sjældent selv har tæt inde på livet.

Emil Viskum, der er aktiv i Høje Taastrup og er en af spidskandidaterne til kommunalvalget, fortæller, at pilotprojektet har gjort deres valgmobilisering mere målrettet.

Vi har altid arbejdet bevægelsesorienteret i Høje Taastrup. Det er vigtigt for os, at beboerne i Høje Taastrup ved, at vi lytter og har fingeren på pulsen. Men vores arbejde er mere målrettet i år.

Målet med projektet er dels, at få folk til at stemme, men også at få indsigt i de problemer og udfordringer, de har i deres liv, så Enhedslisten kan leve op til målsætningen om at være et folkeligt parti, der kæmper for lighed og rettigheder for alle i samfundet.