Enhedslisten accepterer ikke en aftale uden et løft i regionernes økonomi

Der er netop indgået aftale mellem Danske Regioner og regeringen om næste års økonomi. Aftalen løfter sundhedsvæsenet med 1,4 mia. og en gave til AUH på 100 millioner til flytteudgifter i 2019. Kravet om en nødvendig stigning på 2% blev dermed ikke indfriet.
Reelle planer for store emner som klima, sundhedsreform og psykiatriplan berøres ikke i aftalen.

Enhedslisten repræsentant i Danske Regioner Tormod Olsen udtaler:
– Jeg er stærkt forundret over, at behovet for et reelt løft ikke bliver taget seriøst. Personalet svigtes, når et alt for lavt bundniveau får lov at fortsætte. Selvfølgelig kan man glædes sig over at presset ikke øges så voldsomt som tidligere år, men helt ærligt, situationen er uholdbar, og den burde være feset ind hos regeringen. Menneskekæde om AUH, VIVE rapporten, valgkampen, højkonjunktur og alle de faglige organisationen gør åbenbart ikke indtryk.

– Psykiatrien lider i særlig grad, og man burde have givet et særligt løft allerede nu fremfor at vente på en 10 årige psykiatriplan kommer i gang om et års tid. Man kunne i det mindste have skrevet valgløftet om 0,5 mia. pr. år ind i aftalen, så man ikke bliver urolig for om løftet nu holder.

– Klima, miljø og drikkevandet blev desværre heller ikke tilgodeset. Der kunne ikke nås til nogen enighed om en indsat for oprensninger af de forureninger, der truer søer og åer. Ligeledes blev det til et stort rundt 0 til at komme i gang med generationsforureningerne. Mulighederne for elektrificering af busserne blev også taget af bordet, og regionens mange muligheder for klimarenoveringer holdes tilbage af stramme anlægsrammer.

– Vi er selvfølgelig glade for et engangsbeløb på 100 millioner til at lukke et akut hul i 2019. Men flytteudgifterne var på 1 mia. og når det urealistiske effektiviseringskrav på 8% står ved magt, så vil regionen stadig være voldsomt under pres. Vi vil fortsætte dialogen med de faglige organisationer for at finde de bedste løsninger i den svære situation.

For yderligere
Tormod Olsen, Enhedslistens repræsentant i Danske Regioner
61624759