Bak op om demonstrationerne for minimumsnormeringer

På lørdag d.6. april er der demonstrationer for minimumsnormeringer i en lang række byer landet over. Den senest opdaterede liste er på mere end 57 byer: www.hvorerderenvoksen.dk .
Demonstrationerne er organiseret af lokale forældregrupper på facebook.
Se nærmere i Facebook-gruppen: Demonstrationer for minimumsnormeringer i dagsinstitutioner .

Af Jakob Sølvhøj, børneordfører for Enhedslisten

Afdelingerne opfordres til at bakke op om demonstrationerne samt at overveje, om der kan rejses debat om de lokale normeringsforhold. Folketingsgruppen arbejder med et nyt udspil om minimumsnormeringer, der snarest vil blive lanceret.

Enhedslisten har længe stillet krav om minimumsnormeringer

Enhedslisten har længe stillet krav om indførelse af minimumsnormeringer. Vi rejste første gang forslag i Folketingetherom d.31. marts 2011

Vi var den gang alene om at rejse kravet, og ved 1. behandlingen af forslaget i april 2011 var ingen af Folketingets øvrige partier klar til at stemme for forslaget. Der var dog meget positive tilkendegivelser fra de tre andre partier, der var i opposition til den daværende Løkke-regering. Lige inden valget lykkedes det da også at opnå enighed mellem oppositionspartierne – Socialdemokratiet, SF, de Radikale og Enhedslisten – om en fælles beretning, hvori det hed, at der er ”behov for at fastsætte minimumsnormeringer for dagtilbud, ligesom vi har klassekvotienter for folkeskolen”. Se: beretning

Enhedslisten fik forhandlet normeringsforbedringer for 750 millioner kr i 2011-15, men Thorning-regeringen afviste at indføre minimumsnormeringer

Nøjagtig en måned efter afgivelsen af beretningen var der folketingsvalg, og i efteråret blev der indgået finanslovsaftale mellem den nye regering og Enhedslisten, hvor der blev afsat 500 millioner kr til bedre normeringer og opnået enighed om en aftaletekst, hvori det hed, at regeringen ville ”drøfte med kommunerne, hvordan de afsatte midler kan øge kvaliteten på dagtilbudsområdet, blandt andet ved, at der over tid stilles krav om minimumsnormeringer”. Se Aftaletekst (Se side 14 i aftalen)

Desværre blev det ikke sådan. Thorning regeringen ville, da det kom til stykket, ikke imødekomme Enhedslistens ønske om at indføre minimumsnormeringer, og da vi nåede foråret 2014 lød statsministerens klare svar til Johanne Schmidt-Nielsen på et spørgsmål i folketingssalen d.20. maj : ”I forhold til om der skal være minimumsnormeringer, vil jeg sige, at det ikke er vores holdning. Vi mener, det er noget kommunerne skal tage stilling til”. http://www.folketingstidende.dk/RIpdf/samling/20131/forhandlinger/M91/20131_M91_helemoedet.pdf (Side 10, kl.13.44). Det lykkedes, at få forhandlet yderligere 250 millioner kr igennem til dagtilbuddene, men statsministerens holdning til minimumsnormeringer var skiftet fra principielt ja til kategorisk nej.

Enhedslisten har i denne periode flere gange fremlagt udspil indeholdende normeringsforbedringer for 4 milliarder kr.

I denne regeringsperiode har Enhedslisten rejst forslag om normeringsforbedringer for 4 milliarder kr i Velfærdsudspillet fra folketingsgruppens sommergruppemøde i 2017.

Kravet var også en del af 100 dages planen. (Forslag 46.) Vi har også ved flere lejligheder haft indlæg om minimumsnormeringer i dagspressen, f.x. fra børneordføreren i august 2018

Nyt Enhedsliste udspil på vej

Onsdag d. 3. april stiller Enhedslisten spørgsmål om normeringer til socialministeren i spørgetiden, og vi har et nyt udspil på vej om minimumsnormeringer, der præsenteres i nærmeste fremtid. Tidspunktet ligger endnu ikke fast, men hold øje med hjemmesiden og facebook.