Velfærdsoprør nu!

Kommuner og regioner gennemfører år efter år besparelser i børnehaver og skoler, på sygehuse, i ældreplejen og desværre mange andre steder. Ikke fordi lokalpolitikerne nødvendigvis ønsker det. Men fordi regeringen ikke vil afsætte de nødvendige midler, selvom der kommer flere ældre borgere og flere børn, og selvom at udgifterne til det specialiserede socialområde stiger voldsomt – både fordi området er båret af private tilbud, men også pga. den stigende mistrivsel, vi ser blandt børn og unge.

Line Barfod foran Christiansborg

Line Barfod: Invester i et samfund, hvor vi passer på hinanden og på vores planet!

I stort set alle kommuner og regioner spares der og spares der. I Københavns Kommune måtte vi i foråret genåbne budgettet for at skære ned på socialområdet og børne- og ungeområdet. Midt i et budgetår. På socialområdet er der i forvejen alt for få penge. Nu er der skåret yderligere. Så de mest udsatte borgere får hjælp for sent og mister hjælpen for tidligt.