Alle kommuner skal have en whistleblowerordning

Vi har i flere tilfælde set værdien af at have en kommunal whistleblowerordning – og senest i Fredericia set, hvor ærgerligt, det er, når vi ikke har det.

  • Jetter Gottlieb, kommunal ordfører

Jeg har derfor stillet spørgsmål til ”vores nye kommunalminister”, Kaare Dybvad, om juraen på området.

Han henviser til et nyt lovforslag, der implementerer et EU-direktiv i dansk ret. Hvis det vedtages (og det gør det) bliver det lovpligtigt at have en sådan ordning fra 17.december 2021. Så nu har I mulighed for at komme på forkant!

Resumé af loven:

Formålet med lovforslaget er bl.a., at EU-direktiv (EU) 2019/1937 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten, gennemføres i dansk ret. Derudover lægges der med lovforslaget op til at indføre en omfattende og sammenhængende ramme for beskyttelse af whistleblowere i dansk ret.

Det foreslås således, at lovens beskyttelse ikke kun vil omfatte indberetninger om overtrædelser af visse områder af EU-retten som omfattet af direktivet, men også indberetninger, som i øvrigt vedrører alvorlige lovovertrædelser af dansk ret og EU-retten samt øvrige alvorlige forhold.

Det foreslås desuden, at arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte forpligtes til at etablere en intern whistleblowerordning, hvor dens ansatte kan indberette oplysninger om overtrædelser omfattet af lovens anvendelsesområde.

Endvidere foreslås, at der som supplement til de interne whistleblowerordninger etableres en ekstern whistleblowerordning, der placeres i Datatilsynet.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 17. december 2021, dog således at kapitel 3 har virkning for arbejdsgivere i den private sektor med mellem 50-249 ansatte fra den 17. december 2023.

 

L 213 – 2020-21 (oversigt): Forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere. / Folketinget (ft.dk)

 

 

 

 

Mange hilsner

Jette

 

[Meddelelsen er forkortet]  Se hele meddelelsen

2 vedhæftede filer