Lokale nyheder

Læserbrev fra Fanø Ugeblad - Politisk kommentar
offentliggjort 30-3-2022 i Fanø
Der var byrådsmøde mandag d.21.marts. Mødet startede lidt overraskende med at de konservative ville åbne for dele af det forslag, som ellers skulle behandles sidst under et lukket punkt. De stillede forslag om, at det skulle tages ud af dagsordenen og... mere ❯
Marianne Dithmer i Herlev Bladets serie "Hvad vil du gøre ved det?"
offentliggjort 1-4-2022 i Herlev
I Herlev Bladet den 31. marts 2020 er der en stor artikel om en af Marianne Dithmers mærkesager - hun vil finde ud af hvordan man får herlevborgerne til at droppe de korte bilture. Hvad skal vi gøre for at... mere ❯
Enhedslisten i regionerne kæmper videre for de unges trivsel
offentliggjort 11-4-2022 i kommunal- og regionalpolitisk nyt
Vi har en ungdomsgeneration, der er ved at falde fra hinanden. Rigtig mange unge mistrives. Derfor har Enhedslisten i regionerne stillet forslag om oprettelsen af offentlige psykologklinikker for unge under 25 år med depression og angst. De unge skal have adgang... mere ❯
DET KOMMUNALE Ø-HOLD ER SAT
offentliggjort 11-4-2022 i kommunal- og regionalpolitisk nyt
Med diverse valg i KL- og KKR- regi er det kommunale Ø-hold nu sat for de næste fire år. Vi stiller blandt andet med: - 1 KL-bestyrelsesmedlem og 5 KL-udvalgsmedlemmer - 13 medlemmer af KL´s repræsentantskab - 15 medlemmer af de fem KKR i... mere ❯
Møde om Forsvarsforbeholdet
offentliggjort 10-5-2022 i Rudersdal
NEDRIVNING AF BEVARINGSVÆRDIGT HUS I TAPDRUP ER DEL AF EN ÆRGERLIG TENDENS.
offentliggjort 10-4-2022 i Viborg
  Huset på Stationsvej 1 i Tapdrup er fra 1877, men har gennem årene ikke fået den kærlige hånd eller restaurering det fortjener. Det fremstår slidt, og der er udtalt skimmelvækst i huset. Huset er bevaringsværdigt efter en statslig klassificering, med værdien... mere ❯
Signalpostens sørgelige endeligt – fire brædder | Flemming
offentliggjort 26-4-2022 i Viborg
Signalpost- signaltårn- kommandopost: Kært barn har mange navne, men åbenbart kun få venner. Signalpostens endeligt er en skandale. Det viser med al tydelighed, at hverken Viborg kommune eller DSB passer på sin kulturarv, når sådan noget kan ske. Folkebladet har d.... mere ❯
Besøg på Forskningscenter Foulum m. Victoria Velasquez (MF)
offentliggjort 3-5-2022 i Viborg
For at imødegå klimakrisens værste ødelæggelser og den fortsatte ødelæggelse af vores vandmiljø, så er landbruget i disse år nødt til at gennemgå væsentlige forandringer i en bæredygtig retning. Derfor havde vi d. 21. april inviteret vores forskningsordfører i folketinget,... mere ❯
Enhedslisten støtter 3F i lokal konflikt
offentliggjort 24-4-2022 i Fredericia
I forbindelse med Bestsellers etablering af en lagerbygning i dryport, har en underleverandør hyret et polsk firma til at udføre arbejdet. Det vil sige at byggeriet foregår til langt lavere lønninger end de danske. 3F har derfor indledt en sympatikonflikt med... mere ❯
Enhedslisten giver pris og 5.000 kr. til Venligboerne
offentliggjort 30-4-2022 i Fredericia
Den Røde Ø-pris uddeles hvert år af Enhedslisten Fredericia, til lokale ildsjæle, for deres bidrag til at styrke fællesskabet og deres kamp for en bedre verden. Hvem modtageren er, besluttes på generalforsamlingen i marts og offentliggøres i forbindelse med overrækkelse. I år... mere ❯
1 4