Lokale nyheder

Byrådsmøde 30. maj 2023 med Michael H. Nielsens indlæg
offentliggjort 31-5-2023 i Gribskov
https://youtu.be/rwCv3oLdZ68 https://youtu.be/mChP1fyTx2Y https://youtu.be/OlYd2AwUP00 mere ❯
EN DÅRLIG AFTALE FYLDT MED SELVMODSIGELSER
offentliggjort 30-5-2023 i Region Hovedstaden
Danske Regioner og regering har efter 30 timers intense forhandlinger indgået en økonomiaftale for 2024. Der kommer alene et løft på den rene demografi, når man modregner det ny generelle sparekrav på 300 mio. Det vil betyde voldsomme besparelser i... mere ❯
Bevar de ikke-døgndækkede botilbud
offentliggjort 29-5-2023 i Viborg
Læserbrev af Aksel Rosager Johansen I Enhedslisten stiller vi forslag til næste byrådsmøde om at bevare de ikke-døgndækkede botilbud i Viborg Kommune. De har en stor positiv betydning for mange psykisk syge og borgere med udviklingshandicap. På det specialiserede socialområde er... mere ❯
Panik giver hovedløse besparelser
offentliggjort 26-5-2023 i Roskilde
”Når der kommer flere ældre og børn, skal velfærden følge med!” Det var ordene fra regeringspartierne - under valget. Regeringspartierne lovede her at bakke kommunerne op økonomisk, så opgaverne kan løses. Men et er valgflæsk, et andet er virkelighed.  Regeringen... mere ❯
GØR KOLLEKTIV TRANSPORT ATTRAKTIV!
offentliggjort 25-5-2023 i Region Hovedstaden
Marianne Frederik, formand for udvalget for trafik og regional udvikling I regionen har der være nedsat et opgaveudvalg med 14 borgere, 3 regionsrådspolitikere og 2 borgmestre fra Glostrup og Hvidovre. Udvalget mødtes 4 gange over de sidste 3 måneder. Her er de... mere ❯
Ejerskab giver økonomisk sikkerhed
offentliggjort 24-5-2023 i Bornholm
Heldigvis ser det ud til, at man har fået øje på, at det vil være dumt at gentage fortidens fejltagelser, hvor retten til at udnytte fælles ressourcer – nemlig Nordsøens olie- og gasfelter – blot blev foræret væk i Danmark,... mere ❯
BRT-bus på Ring 4 i stedet for flere biler
offentliggjort 20-5-2023 i Gladsaxe
Motorvejstrafik (Colourbox)
Af Trine Henriksen, Enhedslisten Tak til de 23 grundejerforeninger for deres advarsel imod udvidelsen af Ring 4. Udvidelse af Ring 4 vil betyde en forøgelse af biltrafikken, som er helt uforsvarlig. Enhedslisten står derfor også udenfor den politiske aftale om dette... mere ❯
Lejerne bliver most, mens boligministeren sover i timen
offentliggjort 19-5-2023 i København
På tværs af landets medier blev det mandag i denne uge endnu en gang afdækket, hvordan huslejenævn har en ophobning af sager, der i sidste ende kan betyde, at helt almindelige lejere betaler for meget i husleje. At det fortsætter, forstår... mere ❯
Begræns skærme i dagtilbud
offentliggjort 18-5-2023 i Gladsaxe
Barn med ipad i amerikansk børnehave - Sunray Kindergarten Ipads 15, foto: Pasco County Schools via Flickr
Af Signe Rosa Skelbæk, Enhedslisten Der er grund til at være bekymret for børn og unges skærmbrug. Nye undersøgelser er ret entydige: brug af skærme som fx iPads og telefoner er kædet sammen med børns koncentrationsevne og adfærd senere hen. Jo... mere ❯
Havneudvidelsen får ”Et grønnere Aarhus med mere blåt” til at gå op i røg, støj og grimme bygninger
offentliggjort 15-5-2023 i Århus
Demonstration mod havneudvidelse i Aarhus 5.3.2023
Udvidelsen af Aarhus Havn er ikke nødvendig, og den er slet ikke ønskelig af hensyn til hverken byens, borgernes eller bugtens interesser. Ja, den er ikke engang nødvendig for havnens egne interesser. Derfor bør byrådet lytte til de mange høringssvar... mere ❯