Lokale nyheder

Svendborg Kommune skal ikke købe fra og investere i ulovlige bosættelser
offentliggjort 25-6-2024 i Svendborg
Enhedslisten vil sikre at Svendborg Kommune ikke køber varer fra eller investerer i de ulovlige besættelser på Vestbredden Derfor har Enhedslisten 25. Juni 2014 sat følgende på dagsorden i kommunalbestyrelsen i Svendborg Kommune: Opdatering af indkøbspolitik og investeringsportefølje, i overensstemmelse gældende national... mere ❯
Uklar proces
offentliggjort 22-6-2024 i Roskilde
Ja til forandring – men nej til den proces, der er i gang. Claus Larsen (A), Merete Dea Larsen (O), Tina Boel (SF), Bent Jørgensen (V) og Tomas Breddam (A) skrev i Dagbladet den 15. juni, at de håber, at vi... mere ❯
Mindeord fra Tue Tortzen
offentliggjort 13-6-2024 i Hillerød
Medlem af Regionsrådet Torben Kjær er død. Torben var Hillerød- dreng fra Fredskovhellet, gik på Byskolen og boede i Hillerød hele sit liv. Allerede som barn var hans liv præget af kraftig sukkersyge men han tog det som det var... mere ❯
Der er brug for langsigtet bæredygtig råstofplanlægning
offentliggjort 10-6-2024 i Region Nordjylland
Råstofplan 2024 er aktuelt til behandling i Region Nordjylland. Også denne revision af råstofplanen har affødt en række høringssvar – ja vel langt hen ad vejen indsigelser fra borgere og grønne organisationer, der bekymrer sig – fordi der ikke er... mere ❯
Grundlovstalen 5.juni
offentliggjort 6-6-2024 i Fanø
Her er Lasses grundlovstale: Vi er samlet her i dag for at fejre vores grundlov og det stærke fundament, den udgør for vores demokrati. Jeg vil starte med at fremhæve en særlig bestemmelse i vores grundlov, nemlig paragraf 78, stk. 1, der siger:... mere ❯
Vores skattekroner skal ikke bruges på bosættervarer
offentliggjort 6-6-2024 i Aalborg
Enhedslisten har stillet følgende forslag til behandling på førstkommende byrådsmøde. Vi forventer, at forslaget kommer til behandling den 24. juni. “Byrådet beder Økonomi & Erhverv om at indarbejde en passus i Aalborg Kommunes indkøbspolitik, som sikrer, at Aalborg Kommune ikke indkøber varer... mere ❯
Enhedslisten stemmer nej til årets økonomiaftale med regeringen
offentliggjort 3-6-2024 i Region Hovedstaden
Årets økonomiaftale mellem Danske Regioner og regeringen er netop indgået. Enhedslisten stemmer nej til aftalen, da den ikke leverer den nødvendige genopretning af sundhedsvæsnet. Selvom statskassen bugner, og inflationen er lav, vil regeringen ikke give de nødvendige midler til stigende medicinpriser... mere ❯
Jord skal undersøges
offentliggjort 2-6-2024 i Gribskov
I “den sorte Svane” i tv, så vi hvordan nogle pengemænd og jurister, sammen med bandemedlemmer svindlede, og også med jorddeponi. Det har betydet at vi i Gribskov Kommune undersøger nærmere om nogle af de jorddeponier, der er i kommunen, kan... mere ❯
Brug de gode tider til at genoprette sundhedsvæsenet
offentliggjort 28-5-2024 i Region Hovedstaden
Der har været overskud på statsfinanserne med ca. 100 mia. kr. hvert år, de seneste tre år, og det økonomiske råderum er endnu en gang opskrevet med et to cifret milliard beløb. Dansk økonomi er bomstærk, derfor er der råd... mere ❯
Skimmelsvampen er kun et symptom
offentliggjort 27-5-2024 i Region Hovedstaden
Annie Hagel, medlem af Sundhedsudvalget i Danske Regioner (Ø) og Tormod Olsen, medlem af Danske Regioners bestyrelse (Ø) Flere af hospitalerne i Region Hovedstaden er i så alvorlig kritisk tilstand, at de kan blive til fare for både personale og patienter. Herlev... mere ❯